Paviljongen som huset 1. trinn ved Nattland skole ble fredag stengt på dagen på grunn av fukt og soppskader.

Skolebyråd Harald Victor Hove sier dette understreker hvor viktig det er å få på plass nytt skolebygg på Nattland.

— Jeg vil beklage sterkt overfor dem som blir rammet av situasjonen, og håper paviljongen kan settes i stand med mindre tiltak, slik at det ikke er en permanent løsning at den er tatt ut av drift, sier Hove til bt.no.

Må sanere sopp

Brakken som nå er stengt ble klar for undervisning i høstferien i fjor.

— Dette er en paviljong som skulle være i god stand. Nå er det oppdaget soppdannelser, som vi må få sanert og sørge for at den kan tas i bruk raskest mulig, sier skolebyråden.

Han håper den kan være klar igjen i løpet av to uker. I mellomtiden blir det enda trangere i det allerede overfylte skolebygget. Nattland skole var opprinnelig bygget for 450 elever, men huser i dag rundt 600.

Fire klasserom stengt

Skolen har for få møterom og rom for spesialundervisning, og mye av gruppeundervisningen skjer på gangen.

To klasserom ble stengt i vinter fordi de var helsefarlige. To klasser blir dermed busset til Sædalen for å få undervisning der. De to klasserommene skal nå være satt i stand igjen, mens fire nye klasserom ble stengt i dag.

— Rektor har meldt at han kan sikre skoledrift og undervisning i to ukers tid. Men da er det spesialrom som må legges beslag på. Vi er avhengig av å få satt paviljongen i stand, og komme tilbake til normalen. I den grad man kan snakke om normalen på Nattland, sier skolebyråden.

— Noen har sviktet

Paviljongen som er stengt, ble flyttet fra Smørås skole til Nattland i fjor. Hove vil nå finne ut hvordan den kan ha fått soppskader som gjør at den nå må stenges.

— Vi har vært tydelige på at vi vil ha svar fra Etat for utbygging på hvordan de kan flytte opp en paviljong fra Smørås, som skal avlaste et skolebygg som ikke er i god nok stand til å huse elever, og så viser det seg at heller ikke den er i god nok stand. Noen har sviktet, og vi må forfølge det videre, enten det er de som har gjennomført ombyggingen eller tidligere BKB som har ansvaret, sier Hove.

Nattland skole, som skal rives, har i sommer blitt rustet opp for 4-5 millioner kroner. Nå må paviljongen også rustes opp.

— Kostnadene må vi komme tilbake til når vi ser omfanget av reparasjonene. Vi er interessert i at det skal gå raskest mulig, så ikke omfanget av problemene blir enda større.

Vil ha svar

Etter nyttår skal hele skolen stenges, og elevene flyttes over i en ny paviljong ved Sædalen skole.

— Vi må vite hvem som har bommet her. Dette var en paviljong som skulle kunne brukes, sier Hove.

Han sier at foreldrene ved Nattland skole kan finne oppdatert informasjon på kommunens inneklimasider.

— Dramatisk

Tidligere rektor ved Nattland skole Hanne-Guri Hellevang sluttet ved skolen i sommer, etter å ha kjempet i årevis for å få brukbare bygg for elever og ansatte.

Hun fikk i dag beskjeden om at paviljongen må stenge.

— Det høres dramatisk ut. Dette er en paviljong som opprinnelig stod på Smørås skole. Det er brukt mye penger på å gå over den før den ble satt opp, sier Hellevang.

- Dette er ille

Den tidligere rektoren er overrasket over at den nye paviljongen må stenges på grunn av fuktskader.

— Vi opplevde at luften var bedre i det bygget, sier hun.

Hun mener det sier litt om hvor vanskelig det er å få bort sopp.

— Nå synes jeg synd på dem. Dette er ille. De må få ro til å undervise barna, sier den tidligere rektoren.