Fem hus øst for bybanestoppet på Skjold, hadde frem til 2010 utkjørsel direkte ut i Fanaveien. Så kom Bybanen. For å unngå at beboerne kjørte over banen, ble det bygget en felles tilførselsvei på et par hundre meter på østsiden av Bybanen. Denne veien er nå kombinert som offentlig fortau, skolevei, sykkelsti og kjøring til eiendommene, og er skiltet som dette.

— Ikke riktig

Så fikk eierne av de fem husene vite at kommunen mener den nye veien er privat, og at de fem huseierne selv må ta seg av alt vedlikehold av den. Det innebærer blant annet måking og strøing om vinteren. John Kenneth Andersen bor i et av husene dette gjelder.

— Dette synes vi ikke noe særlig om. At vi plutselig får ansvar for et langt stykke vei som skal brukes som offentlig gang- og sykkelsti er ikke riktig, sier Andersen.

Veien har vært i bruk én vinter.

— Det gikk tålelig bra fordi det var lite snø i vinter. Men hvis det hadde skjedd noe, hvis noen hadde falt på isen og skadet seg, er jeg usikker på om vi ville blitt stilt ansvarlig. Det har vi ikke fått konkret svar på, sier Andersen.

Klaget til kommunen

Han synes den nye utkjøringen fra eiendommene fungerer godt, men er svært kritisk til at de aldri ble informert om at huseierne skulle få ansvaret for den nye veien.

— Utifra reguleringsplanene, hvor det står at dette er en felles avkjørsel, er det helt umulig å forstå at vi skulle overta veiansvaret. Vi har aldri hatt det ansvaret, og det har ikke vært noen omregulering, sier Andersen.

Naboene har klaget til kommunen. I januar i år fikk de til svar at «Det er ikke grunnlag for at denne vegen skal bli overtatt som offentlig veg og som Samferdselsetaten får vedlikeholdsansvar for.»

Andresen er usikker på hva naboene vil gjøre i forhold til veien når den første snøen kommer.

— Vi har snakket om at vi eventuelt kan la være å gjøre noe, og droppe å strø og salte og måke, sier Andersen.

Nekter å måke

I går stilte Frp-politiker Eiler M. Lund spørsmål om saken til byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF). Lund mener saken er snudd fullstendig på hodet, og ber byråden sørge for måking til vinteren. Det vil ikke Filip Rygg gjøre.

«Ettersom kommunen ikke har praksis for å brøyte trafikkarealer som skal betjene enkelte private eiendommer er det ikke aktuelt å ta dette inn i kommunens brøyte- og strøplaner.», skriver Rygg.

At veien også blir brukt til offentlige formål, som gang- og sykkelsti, synes ikke Rygg gjør noen forskjell. Han støtter seg på et brev fra Trafikketaten hvor de skriver at: "Om vegen er åpen for allmenn ferdsel utløser ikke noe plikt for det offentlige å bidra til dekning av vedlikeholdskostnader."

Naboene i Fanaveien vurderer nå å ta saken til retten.

— Vi har snakket med et advokatfirma. De sa at de utfra den informasjonen de fikk, mente vi hadde en nokså god sak juridisk, sier Andersen.

FIKK VEI- OG MÅKEANSVAR: John Kenneth Andersen og de andre beboerne i Fanavegen 44–50 fikk ny vei, da Bybanen sperret utkjørslene deres. Den flere hundre meter lange veien, mener kommunen at naboene selv må måke og vedlikeholde.
SILJE KATRINE ROBINSON