Kjelleren barnehage ble stengt på dagen etter at Etat for helsetjenester i Bergen kommune fredag kom på uanmeldt befaring. Etaten besluttet å stenge den privatdrevne barnehagen av helsemessige årsaker.

Når BT møter foreldrerepresentantene for barnehagen lørdag ettermiddag, har de nettopp hatt et møte med foreldre, ansatte og styrer.

Nå krever de at kommunen går i dialog med foreldre og ansatte, og at de stiller med lokaler til fortsatt drift frem til avvikene i Kjelleren barnehage er utbedret.

— Det føles som et overtramp fra Bergen kommune at de gjør det på denne måten. Først foretar de et hastetilsyn, så fatter de et vedtak vi foreldre må lese om i avisen, sier foreldrerepresentant Hanne Beth Takvam-Borge.

- Opprivende

Hun og resten av foreldrene etterlyser en konkret handlingsplan og en risikovurdering, fremfor det de omtaler som «en vag liste» fra kommunen.

— Vi skulle ønske de hadde gått i dialog med oss og de ansatte i barnehagen, slik at dette kunne blitt løst på et mer smidig vis, sier Takvam-Borge.

— På mandag står vi uten et reelt alternativ, sier Hanne Beth Takvam-Borge, som velger å bli hjemme med barna inntil videre.

— Vi må ta ulønnet fri fra jobb frem til det kommer en løsning, sier Takvam-Borge.

Grunnen er at de frykter at den psykiske belastningen for barna blir for stor.

— Dette vil være opprivende for barna. Vi vurderer det slik at det ikke er akutt fare for liv og helse. Den belastningen det påfører barna bør veie tyngre enn en beslutning om å stenge barnehagen basert på dissse punktene , sier foreldrerepresentant Jan Lægreid.

- Ungene preges ikke

— Vi vurderer det som en større risiko for ungene å ikke gå i barnehagen. Det vil bli en stor psykisk belastning for dem, sier Arild Takvam-Borge.

— Det er en grunn til at vi har valgt akkurat denne barnehagen. Det er en familiebarnehage som legger vekt på pedagogikk, sier Hanne Beth Takvam-Borge.

Sammen har foreldrene gått gjennom punkt for punkt i kommunens tilsynsrapport, og de mener ingen av punktene er gyldig grunn til å stenge barnehagen på dagen.

— De punktene er veldig generelle. Situasjonen fremstår helt annerledes enn ved de andre barnehagene som ble stengt, der det i hvert fall i Toppen barnehage var snakk om grov omsorgssvikt, sier forelder Arild Takvam-Borge.

— Ungene preges ikke av disse punktene, fortsetter han.

Foreldrerepresentant Jan Lægreid sier at både foreldre og ansatte har kjent til de fleste av avvikene kommunen fant, og at foreldrene har vært i dialog med de ansatte om å utbedre manglene. Han presiserer at de ikke synes avvikene i tilsynsrapporten er bagatellmessige, men at det for dem ikke fremstår som god nok grunn til å stenge barnehagen.

Vil anke vedtaket

Pedagogisk leder Åse Wilche er også til stede på møtet. Hun stiller seg uforstående til beslutningen om å stenge.

— Vi ansatte mener at barna bør være i barnehagen. Det er der de føler seg trygge. Vi er to og en halv pedagog på 15 barn, og de har det trygt og rent i barnehagen, sier Wilche.

Styrer i Kjelleren barnehage, Kari Nesvåg, vil ikke uttale seg til BT ut over følgende melding:

«Rapporten er tatt til etterretning. Jeg har registrert at foreldrene engasjerer seg sterkt i saken. Jeg vil anke vedtaket, og avventer tilbakemelding fra kommunen som må gi et svar på hva som skal til økonomisk og praktisk for å eventuelt få åpnet for drift igjen.»

— Vi står bak styreleder Kari Nesvåg i denne saken, sier Hanne Beth Takvam-Borge.