— Dette er nye opplysninger for oss og stemmer ikke overens med det som selger har fortalt megler og takstmann. Vi må basere oss på opplysningsplikten fra selger, sier daglig leder for Krogsveens avdeling i Bergen sentrum, Fredrik Søreide.

Betalte kommunale avgifter

— Det ble gitt opplysninger om at selve bygget opprinnelig var godkjent, men at tilbygget og kaien ikke hadde løyve.

Søreide opplyser at meglerhuset alltid bestiller informasjon fra kommunen. Den såkalte «infoland-pakken» fra kommunene skal inneholde alt av informasjon om salgsobjektet.

Ifølge Søreide er det ofte store mangler i kommunenes arkiver.

— Det sto ingen ting i infoland-pakken fra Fjell om at hytten var ulovlig oppført.

— Når heller ikke kommunen gir oss korrekt informasjon, er det vanskelig.

Også etter at opplysningene om at hytten var ulovlig bygget var kommet Krogsveen i hende, lå Kobbholmen for salg både på finn.no, meglerens egne nettsider og som prospekt i lokalene deres. Først etter at BT tok kontakt ble det fjernet.

Holdes tilbake

— Hadde det kommet inn bud eller henvendelser hadde de selvsagt fått all den informasjonen vi nå har. Heldigvis har det ikke vært noen bud, så sånn sett er dette ingen sak.

— Men nå har vi bestemt oss for at eiendommen vil bli holdt tilbake til dette er avklart. Vi kan ikke selge noe som ikke er godkjent.

— Men det fremgår jo av prospektet at både tilbygget og bryggen ikke er lovlig bygget. Altså selger dere noe som ikke er godkjent.

— Vi opplyser om dette i salgsoppgaven, så det får kjøper ta det på egen risiko.

— Hadde vi fått korrekte opplysninger fra selger og Fjell kommune, så hadde ikke boligen blitt lagt ut i markedet.

- Selgers ansvar

— Etter loven plikter en megler å innhente, kontrollere og viderebringe all informasjon. Altså skal megler innhente en eventuell midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, sier Finn Tveter, leder for Norsk Eiendomsmeklerforbund.

Hvis informasjon av en eller annen grunn ikke kan innhentes, sier loven at det skal informeres om hvorfor det ikke er mulig.

— Jeg vil si at slik jeg for saken fremstilt, ser det ut til at megler her har gjort så godt han kunne. Det er selger som har ansvaret. Jeg kan vanskelig se at andre kan ha ansvar for uriktige opplysninger, sier Tveter.