— Vi vil beklage at Frp er misfornøyd. Både byrådet og byrådspartiene har virkelig prøvd å leve opp til samarbeidsavtalen. Men det er samtidig slik at av og til tar ting lengre tid enn det en skulle tro, sier KrFs gruppeleder i bystyret, Kristian Helland.

I går kveld var det møter både i Bergen KrFs hovedstyre og i den såkalte kontaktgruppen, der bystyregruppen, varamenn og hovedstyret deltar.

Temaet var brevet Frp sendte til byrådet mandag, der de krever å bli en del av byrådet for i det hele tatt å forhandle om 2006-budsjettet. Byrådets støtteparti er misfornøyd med at de ikke har fått gjennom saker de mener ligger i samarbeidsavtalen, samtidig som Venstre og KrF har vært mindre lojal mot byrådets vedtak i bystyret enn det Frp har vært.

— Vi er litt lei oss for at Frp er så misfornøyd, og vi vil gjerne snakke mer med dem om dette. Jeg vil forsøke å få kontakt med Frps gruppeleder og snakke mer om de ankepunktene partiet viser til i sitt brev, sier Helland.

I BT tirsdag sa Venstres gruppeleder Anders Skoglund at det var uaktuelt for dem å ta Frp inn i byrådet. Uten Venstre har ikke byrådet flertall i bystyret. Det gjør saken lettere for KrF, der det finnes både tilhengere og motstandere av å ta Frp inn i byrådet.

— Venstre har sagt tydelig nei. Da skjønner vi ikke hva en kan nå frem med - det blir ikke noe flertallsbyråd med den henvendelsen som Frp nå har gjort, sier Helland.

— Så siden Venstre har sagt sitt, så trenger ikke KrF å ta standpunkt til byrådskravet?

— Det vil være galt å si at vi ikke tar standpunkt, men vi ser det ikke naturlig å gå inn i den diskusjonen, sier Helland.