— Over helgen tar jeg kontakt med politimesteren for å spørre om vi i fellesskap kan se nærmere på tiggermiljøet, sier Bakke.

Uten skikkelig oppsikt med tiggerne, frykter Bakke Oslo-tilstander også i Bergen.

Oversiktlig - så langt

— Foreløpig er situasjonen ganske oversiktlig her i byen. Men slipper vi tiggingen helt løs, og er for naive i forhold til at dette kan være organisert kriminalitet, så får vi fort problemer, mener Frp-ordføreren.

Se også: - Tiggerne bør fjernes

Bakke sier at han selv gjerne gir penger til tiggerne.

— Men etterpå lurer jeg ofte på om det var noen som trengte pengene, og hvor pengene egentlig havner.

BTV fortalte i går om de mange nye østeuropeiske tiggerne i Bergen. Styrelederen i Bergen Sentrum AS, Geir Kaland, gikk langt i å antyde at legaliseringen av tigging har vært feilslått.

Skeptisk til kriminalisering

Ordfører Bakke er på sin side skeptisk til å kriminalisere tigging igjen. Kartleggingen han går inn for, har et todelt formål: å identifisere de som faktisk trenger hjelp - og å finne ut finne ut om noen av tiggerne kan være tvunget på gaten.

I henhold til den såkalte menneskehandelparagrafen, paragraf 224 i Straffeloven, kan det å tvinge noen til tigging straffes med fem års fengsel.

Politiet i Bergen sier de avventer henvendelsen fra Bergen kommune, og at de vil vurdere om det kan være aktuelt å samarbeide.

Torsdag sa politiet at de «verken har formening eller opplysninger om» at tiggingen i Bergen kan være del av organisert kriminalitet.