— Vi har vår oppfatning om at demokrati og kvinnefrigjøring er eneste farbare vei. Men vi må være forsiktige med å hevde at vi har sett lyset på alle områder. Innvandrere må få bruke den tiden de trenger til å ta til seg det nye samfunnet, sier Drevland.

Samtidig understreker hun at trusler mot politikere eller andre som sier det de mener, er helt uakseptabelt.

Drevland minner også om at ikke alt er like rosenrødt i Norge.

— Før vi tar på oss vår høye hatt og snakker om likestilling, bør vi huske på hvilke utfordringer vi har når det gjelder likelønn og vold mot kvinner.

— Det beste vi kan gjøre er å sakte, men sikkert, overbevise folk om at demokrati og likestilling er det beste. Vi må vise i praksis at det er slik vi skaper et godt samfunn.