Ole Hallvard Dyrbekk, gruppesekretær for Byluftlisten, er ikke enig i Miljødirektoratets konklusjon om at Bergen må leve med tidvis dårlig luft i årene fremover. Direktoratet viser til at kommunene mener dagens virkemidler ikke er målrettet mot NO2.

— Dette betyr bare at man må forbedre tiltakene og rette dem inn mot NO2. Vi har lenge foreslått byluftmerking av bilene, slik at man skiller mellom biler mellom høye og lave utslipp, sier Dyrbekk.

Ønsker byluftmerking av biler

Byluftmerking av biler innebærer at det blir billigere for «grønne» biler å kjøre i bomringen - og motsatt for biler med mye utslipp. Kommunens bompengeinntekter skal ifølge Dyrbekk ikke endres, bare fordelingen mellom hvem som betaler mye og lite.

— Dermed er det de som forurenser mest, som betaler mest. Denne ordningen har man i 42 tyske byer. Kombinerer man dette med datokjøring, der de grønne bilene får kjøre uansett, så rammer man dieselbilene som forurenser mest. Dette virker både akutt og på lang sikt: Det gir folk en grunn til å velge en miljøvennlig bil, og løser Bergens problem med målrettede tiltak, sier han.

Dyrbekk skal ta opp saken på dagens bystyremøte.

- Klart man kan gjøre noe

Tom Skauge, SVs representant i samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune, mener bergenspolitikken først og fremst kjennetegnes av lammelse.

— Det er jo helt urimelig å hevde at det ikke finnes tiltak som kan få luftforurensningen ned. Klart de kan gjøre noe, sier han.

Som eksempel på strakstiltak nevner han par- og oddetallskjøring. Han viser også til Paris, som sliter voldsomt med luftforurensning i disse dager og blant annet har innført midlertidig gratis kollektivtransport i flere dager.

— Men det viktigste er langsiktige tiltak. Et tiltak vi har etterlyst i mange år, er å få fart på kollektivtrafikken på innfartsårene. Det vil redusere trafikken og gi et mer effektiv kollektivsystem til steder det fortsatt vil ta mange år før Bybanen kommer frem til, sier Skauge, og legger til:

— Men når vi ikke tar i bruk de virkemidlene vi har, så blir det selvsagt ikke noen forbedring.

- Byrådet foretar seg fint lite

Også bystyremedlem Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne mener NO2-utslippene kan reduseres.

— Det handler ikke bare om mangel på tiltak, men om mangel på handlekraft. Trondheim klarer å redusere NO2-utslippene innenfor det samme regelverket, fordi de satser på kollektivtransport, bompenger og overgang fra diesel- til gassbusser. Bergen kan også ta grep, sier Båtstrand.

Han mener byrådet ignorerer befolkningens helse.

— Vi kan innføre køprising og etablere landstrøm i havnen, men byrådet foretar seg fint lite. Det er fint med lavutslippssone, men det er synd at kommunen ensidig fokuserer på et tiltak vi ikke kan gjennomføre. Selv om regjeringen selvsagt burde gi oss tillatelse til å innføre lavutslippssone, er det andre tiltak vi kan gjennomføre mens vi venter, sier Båtstrand.