De pårørende til 26 år gamle Ane ble sjokkert da de oppdaget at hun skulle gravlegges på en anleggsplass. Da var det tre graver der fra før.

— Hvis vi skal ha et sted der vi kan begynne sorgarbeidet og bearbeide minnene, kan vi ikke gjøre det på en anleggsplass, sa moren til Ane.

Kirkeverge Kjell Bertel Nyland legger seg nå paddeflat.

— Det gjør vondt langt inn i margen at folk skal oppleve noe slikt som denne familien var ute for, sier han.

— Vi må bare legge oss flate og ta selvkritikk, men nå skal vi skjerpe informasjonen ut til prestene, byråene og de pårørende, og fortelle om valgmulighetene folk har. For her har det vært en lei misforståelse, og kommunikasjonssvikt i et eller annet ledd.

Reelle valgmuligheter

Øystein Skauge, prosten i Arna og Åsane prosti, mener at de pårørende til Ane trolig har fått feil opplysninger av gravferdsbyrået da de fikk avslag om gravplass i Eidsvåg, og viser til et infoskriv Anne Bjordal Jønsson, leder i Gravferdsforvaltningen i BKF, sendte ut etter artikkelen i BT:

«I Bergen har det alltid vært tradisjon for at man kan velge gravlegging på den gravplassen man ønsker innenfor kommunen, uavhengig av hvilket sokn man tilhører. Dette er et viktig prinsipp for gravferdsforvaltningen å videreføre. Av kapasitetshensyn har BKF sett seg nødt til å innføre begrensinger på to urnelunder, hhv Slettebakken og Biskopshavn. De nye kirkegårdsvedtektene viderefører tidligere praksis i §4 pkt. 1 og forbeholder tildeling av nye urnegraver på Slettebakken og Biskopshavn til personer bosatt i de soknene. Det finnes ingen tilsvarende begrensning i Eidsvåg eller på andre gravplasser i Bergen kommune.»

Nye rutiner

- Hva har dere gjort konkret med denne saken?

— Jeg har hatt et møte med kirkevergen og forvaltningssjefen ved Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) som har ansvaret for kirkegården. Vi ble enige om rutiner for å informere de pårørende. Informasjonen har vært for dårlig, det innrømmer vi. Mandag eller tirsdag skal vi ha klart et infoskriv, der vi forteller at det skal bli bra etter hvert.

- Hva ville du tenkt hvis det var du som sto på denne plassen og forrettet ved en begravelse?

— Vi må gravlegge de døde et sted, og har ingen alternativer på Åsane kirkegård. Dette er en helt vanlig seremoni, eneste forskjell er at plassen ennå ikke er ferdig. Dette handler også om konsekvensen av gamle, manglende politiske valg. Men vi beklager at vi ikke har informert godt nok, sier Skauge.

- Er plassen vigslet?

— Nei. Det vil bli gjort når den er ferdig. Da vil pårørende til allerede gravlagte her bli invitert til seremonien.

- Pleier dere å gravlegge døde på uvigslet jord?

— Jeg kjenner ikke til noe forbud, sier prost Øystein Skauge.

Neste gang

Neste begravelse her blir tirsdag 6. mars.

— De pårørende er informert om situasjonen. Gravplassen skal bli litt bedre da enn sist, blant annet skal kantsteiner være på plass, sier Øystein Skauge.

- Hvordan reagerte denne familien på opplysningen?

— Det vet jeg ikke, jeg har ikke snakket med dem. Men presten som skal forrette har informert dem om situasjonen.

- Kan jeg få snakke med vedkommende prest?

— Det er ikke naturlig at en prest refererer til samtaler han har med pårørende. Overordnede innen kirken fronter denne saken.

BT har prøvd gjentatte ganger å få kontakt med presten som forrettet ved begravelsen til Ane fredag 24. februar, men vedkommende vil ikke snakke med oss.