— Trude Drevland skulle bodd her oppe selv en stund, sier Astrid Nilsen.

Nilsen har bodd i Fredrik Meltzers gate siden 1985. Trafikk til og fra Nygårdshøyden har vært en del av nærmiljøet i alle år, men det siste året har gaten forandret seg radikalt. Bråk og spetakkel til alle døgnets tider, tyverier, åpenlys handel med narkotika og uvedkommende som forsøker å tvinge seg inn dørene er noen av konsekvensene. Mai i år har vært en spesielt høylytt måned. Bråket om natten er plagsomt og en natt fikk ikke Kari Fonn sove en eneste time.

— Jeg var rett og slett ikke i stand til å gå på jobb, forteller hun.

— Vi må flytte, det går ikke an å bo her, sier Kari Fonn med tanke på at Fredrik Meltzers gate 10 skal brukes som hospits på mer permanent basis.

I februar i år kom Fredrik Meltzers gate 10, sammen med 24 andre hospitser, på listen over ikke lovlige hospitser. Nå har kommunen foretatt en opprenskning, men fortsatt mangler syv hospitser som kommunen bruker godkjennelser. Helse- og sosialbyråd Trude Drevland vil ikke ut med navn på hvilke hospits som ikke er godkjente.

Naboene i Fredrik Meltzers gate vet at hospitset ikke har fått bruksendring.

— En eventuell tillatelse til bruksendring vil stride direkte mot reguleringsplanen for området, sier Fonn.