• Vi kan ikke begynne å tolke politikernes budskap, sier tillitsvalgt Geir Pettersen i Politiets utlendingsenhet om asylbarn-skandalen.

Den siste uken har han fått flere henvendelser fra kolleger i PU etter avsløringene om at regjeringens endring av asylbarn-politikken ikke er gjennomført av politiet. Fredag kunne BT også fortelle at justisminister Anders Anundsen har blitt holdt løpende oppdatert om utsendelsene av lengeværende asylbarn.

— Spør seg hva som skjer

— Folk spør seg hva som skjer, og om det er noen som er sendt ut av landet som ikke skulle vært returnert. I så fall er det trist. Men foreløpig har vi ikke fått noen informasjon som tilsier at det har skjedd, sier Pettersen. Han er tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i PU.

Pettersen sier han har merket seg at politidirektør Odd Reidar Humlegård har påtatt seg ansvaret for at styringssignalet fra Justisdepartementet ikke har nådd frem til PU, som har ansvaret for å iverksette politikken.

— Lederens ansvar

— Jeg har tett dialog med PU-sjef Kristin Kvigne, og vi snakker mye sammen om aktuelle saker. Jeg har ingen tro på at hun har gjort noen feil i denne saken, sier tillitsmannen.

- Hvordan ser du på at justisministeren legger ansvaret på politidirektøren, mens han selv har blitt holdt løpende orientert om utsendelsene?

— Det er alltid den øverste lederen som må ta ansvaret. Vi har ikke oppfattet noen klar endring i politikken fra Anundsen. Folk spør seg om hva som egentlig er beskjeden fra justisministeren. Hvis han hadde ønsket en klar endring i hvordan vi skulle forholde oss til barnefamilier, så ville vi nok fått vite om det, men det er ikke en beskjed som har nådd frem til oss, sier Pettersen.

- Kan ikke tolke

Han påpeker at PU ikke kan gjette seg til hva som er regjeringens politikk.

— Vi kan ikke gi oss inn på å tolke hva politikerne sier. Det skrevne ord er best, og det har vi ikke mottatt. Det er formidlet en del om dette gjennom mediene, men ikke noe som har kommet direkte til oss. Anundsen burde vært mer direkte, detaljert og presis, sier Pettersen.