• Den klassiske tesen om "debatt innad, men enighet utad", har overlevd seg selv. Når er det på høy tid at intern politisk debatt trekkes ut av de lukkede rom, sier Ruth Grung.

RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noHun vil slakte en av Arbeiderpartiet aller helligste kuer.— Det tjener ikke den politiske debatten at vi tviholder på en intern, foreldet partiskikk. Vi må endre partikulturen og bli mer åpne for annerledes meninger. Jeg tror det vil bidra til å øke engasjementet i den politiske debatten. Den omstridte nestlederkandidaten i Arbeiderpartiet i Bergen har ikke latt seg skremme av enkelte partifellers voldsomme reaksjon på at hun har avslørt seg som bybanetviler.- Oppfatter du kritikken som en straff for at du har opptrådt politisk ukorrekt?- Jeg mener at jeg har fått smake hva det kan koste å være politisk nyskapende i forhold til korrekt dagsorden i partiet, sier Grung. Telefonstorm Hun forteller at telefonen knapt har stått stille i helgen.- Jeg har fått enorm respons både fra BT-lesere, kjenninger og kolleger. De fleste har støttet meg. De sier det er positivt at noen våger å ta opp de økonomiske perspektivene i debatten om bybane, sier Grung.Men motstanderne i eget parti har ikke kontaktet henne. Deres knallharde kritikk har hun måttet lese om avisene og høre på radio. - Jeg synes at det er trist at de ikke kontaktet meg personlig. Da kunne jeg ha fått klargjort premissene mine bedre. Må være tydelig Grung sier hun har en viss forståelse for dem som mener at tidspunktet for å så tvil om bybanen var dårlig valgt.- Men da BT spurte om mitt syn på bybanen, svarte jeg ærlig. Jeg mener at politikere skal være tydelige.- Men var det lurt å gå ut mot et partivedtak bare en uke før årsmøtet?- Jeg synes ikke det er riktig å vurdere taktikk opp mot ærlighet. For meg er det spørsmål om integritet.AUFs Lubna Jaffery har meldt seg utfordrer til Grung. Men Grung regner likevel med at hun skal vinne nestledervalget i helgen.