— Bransjens omdømme har fått kraftig medfart av det som er avdekket i Oslo. En samlet næring er derfor opptatt av å bedre omdømmet. Da må vi få bort individer som driver med fusk og fanteri, sier Jan Tennfjord, daglig leder i Norgestaxi Bergen.

Han får full støtte fra administrerende direktør Jan Valeur i Bergen Taxi.

— Å sende inn data fra vårt arkiv er helt kurant, sier han. Valeur sier at Bergen Taxi de siste årene uoppfordret og på eget initiativ har sendt omsetningstall for den enkelte drosjeeier til skattemyndighetene. Etter fullmakt fra drosjeeierne.

- Hvordan er skattemoralen i næringen?

— Den er høy, på lik linje med resten av samfunnet, sier Valeur.

Tennfjord mener at tilstanden her vest er en helt annen enn i Oslo.

— Vi har ikke noe å frykte. Men det er kjekt at Skatt Vest gjør dette nå. Vi trenger et omdømmeløft.

Ingen av dem vil si noe om konsekvenser for drosjeeiere som blir tatt.

— Vanskelig å si, hver sak må vurderes for seg, sier Valeur.

Tennfjord sier at Norgestaxi neppe vil straffe noen ut over det skattemyndigheter, politi eller samferdselsetaten vil gjøre.

— Men i spesielt alvorlige tilfeller kan det bli aktuelt å be samferdselsetaten å inndra løyver, sier han.