Dag Skansen reagerer også sterkt på bystyrekollega Kjersti Toppe (Sp), som i Åsane Tidende fredag sa at hun forventer at settefylkesmannen nå setter foten ned for Ikea.

– Opprør

Fylkesmannen i Hordaland Svein Alsaker har erklært seg inhabil, og saken er derfor oversendt fylkesmannen i Sogn og Fjordane. «Dette blir en test på om den nye kjøpesenterforskriften er verdifull eller verdiløs, sa Kjersti Toppe til Åsane Tidende fredag.

– Jeg er opprørt over Kjersti Toppes holdning i denne saken, sier Skansen.

– Dersom hun tror at hun gjør en bragd for Åsane ved å argumentere mot Ikea, så tar hun skammelig feil. Det er på ingen måte noen fordel for Åsane at dette prosjektet ikke blir gjennomført. Dette kan forrykke både Ikea-prosjektet, veiløsningene og senterløsningen for Åsane sentrale deler.

Markedstyngdepunktet

Ikea er en viktig del av sistnevnte, siden det at de flytter ut fra sentrumsområdet bidrar til løsningen av både bydelsstrukturen, idrettsanleggene og senterstrukturen.

– Dette går på hele omgjøringen av Åsane sentrale deler til et sentrumsområde, sier Skansen.

– Dersom det er dette Toppe vil fremme fra Stortingets talerstol, vil det ikke være til det beste for Åsane at hun får stortingsplass. Det første hun kan komme til å gjøre, er å frata oss Ikea. Har hun tenkt på hva dette vil bety for Åsanes fremtid som næringsarena? spør han, og svarer selv at dette vil bety utflytting av næringsdrivende når det markedstyngdepunktet som Ikea representerer blir borte.

– Legekompetanse ikke nok

Dag Skansen er helt enig med byråd Øistein Christoffersen, som i Åsane Tidende fredag hevdet at det er meningsløst å stoppe Ikea nå.

– Det er absurd å bruke denne forskriften mot Ikea, sier Skansen.

Forskriften kom i sommer, etter at planene var vedtatt i bystyret – og 10 år og flere ti-talls millioner etter at Ikea startet planleggingen av utbyggingen.

– Vi kan ikke leke butikk på denne måten. Det er et svik overfor samfunnets spilleregler dersom dette prosjektet stoppes nå, sier Skansen, og oppfordrer Kjersti Toppe til å ha litt mer respekt for de som har kompetanse innenfor markedsrelaterte fag.

– Det er ikke sikkert at legekompetansen er tilstrekkelig her.

Les flere Åsane-saker på www.aasanetidende.no

REAGERER: – Jeg er opprørt over Kjersti Toppes holdning i denne saken, sier Dag Skansen (H).
Magne Fonn Hafskor