— Noen steder kuttet vi for mye når det gjelder antall årsverk. Vi er klar over at det er tøffe turnuser og at mange jobber veldig mye. Men vi har allerede gjort justeringer og økt bemanningen, sier kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy (bildet) i TV 2.

Han trekker frem Nyhetskanalen som et eksempel på et sted hvor det ble kuttet for kraftig. Samtidig advarer Indrøy mot å la kostnadene løpe løpsk.

— Vi må ikke lure oss selv. Vi vil gjøre alt vi kan for å slippe å gjenoppleve den krisen og nedbemanningen som vi har vært gjennom. Derfor er vi nødt til å være forsiktig på kostnadssiden.

Indrøy nekter å kommentere det pågående budsjettarbeidet, men sier følgende om TV 2s økonomiske situasjon:

— I år har det gått mye bedre enn det vi så for oss i fjor. Finanskrisen og nedgangen i reklamemarkedet snudde raskere enn vi hadde sett for oss.

Kommunikasjonsdirektøren mener den lave driftsmarginen TV 2 har hatt de siste årene har vært skadelig for mediebedriften. Lave overskudd har ifølge Indrøy hindret teknologisk utvikling og gjort det vanskelig å kjøpe attraktive rettigheter og etablere nye kanaler.

— Vi er veldig engstelig for å havne i en situasjon der vi ikke har penger til å handle og utvikle oss.

Tidligere i år sikret TV 2 seg rettighetene til å vise engelsk Premier League.

— Vi hadde ikke klart å sikre oss disse rettighetene uten de to kostnadsrundene vi har vært gjennom. Den beste måten å sikre arbeidsplassene på, er å sørge for at overskuddene er så store at vi er stand til å satse når vi ser muligheter.