Den 85 år gamle pensjonerte pressemannen satt i en årrekke på 60— og 70-tallet i styret for Bergen guttehjem på Garnes. I perioder fungerte han også som styreformann.

I rapporten som granskingsutvalget for barnevernsinstitusjoner i Bergen la frem før helgen, blir det dokumentert at blant de 11 institusjonene som ble gransket, var overgrepene på Garnes blant de mest groteske.

Strand sier til Bergens Tidende at han i ettertid ikke vil unnskylde styrets ansvar for forsømmelsene, omsorgssvikten og overgrepene som granskingsrapporten beskriver.

Hadde for lite av alt

— Men Bergen guttehjem var en privat institusjon, opprettet og drevet av en stiftelse på et idealistisk grunnlag. Vi var fullstendig avhengig av gaver. Gang på gang ba vi kommunen og staten om midler, men vi fikk aldri noen ting. Vi slet hver dag for å få endene til å møtes.

Strand innrømmer at det ikke var ofte styret var til stede på barnehjemmet. Styret hadde møter fire-fem ganger årlig. Noen av møtene ble holdt på Garnes. Dessuten var det alltid noen fra styret til stede på juletilstelninger og i konfirmasjoner. Selv bygget han også hus i nærheten av barnehjemmet.

— Vi visste at de materielle forholdene var spartanske. Vi visste også at det var mangel på klær og utstyr. Guttene ga nok også uttrykk for at de ikke likte klærne de måtte gå i. At kosten også var enkel, var vi klar over. Men jeg tror ikke den skilte seg så mye ut fra hva som var vanlig mat i norske arbeiderhjem i de første tiårene etter krigen, sier Strand og legger til:

— Men jeg må understreke at jeg aldri ble fortalt at det foregikk omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot guttene.

Stor utnyttet små

— Men det er naturlig. Gutter som vokste opp på en tiden, sladret aldri. Hierarkiet guttene imellom var også sterkt. De store utnyttet de små. I en slik situasjon skjer at det ofte at de som blir utnyttet selv blir overgripere. Det kan nok også ha skjedd på Bergen guttehjem.

— Vi visste jo at guttene hadde sine seksuelle eventyr. Alle som har lest guttebøker som beskriver livet på pensjonatskoler, vet det. Men vi kunne ikke den gang forestille oss at voksne begikk overgrep mot guttene, sier den tidligere styrelederen.

Han understreker at ingen må være i tvil om at styret ut fra de forutsetninger de hadde forsøkte å gjøre sitt beste for barna. Selv var han i mange år engasjert i humanitært arbeid blant barn. Blant annet var han med å bygge opp hjelpeorganisasjonen Redd Barna.

— Men tilsynet og de offentlige myndigheter sviktet, mener Strand, og påpeker at det er vesentlig å ta i betraktning at rapporten beskriver forhold tilbake i tid.

— Barna som kom på barnehjemmet, kom fra oppløste eller vanskelig hjem. Til tross for hard disiplin og spartanske forhold, tror likevel hverdagen på barnehjem ble lettere enn om de ikke var blitt plassert der.

Forstår bitterheten

Strand har hatt kontakt med flere av guttene som vokste opp på Bergen guttehjem.

— Jeg forstår at mange er bitre, sier han.

— Forstår du at reaksjonene er sterke i ettertid?

— Ja, naturligvis. Jeg synes det er rett og rimelig at de som led overgrep på barnehjem får erstatning. Jeg har også nær familietilknytning til en av kvinnene som opprinnelig tok opp Morgensolsaken. De har gjort en stor innsats for å få dokumentert disse forholdene.

VISSTE IKKE: Tidligere styreformann for Bergen guttehjem på Garnes, Odd Strand, mener styret ikke hadde forutsetninger for å forstå at det foregikk omsorgssvikt og seksuelle overgrep på barnehjemmet.<br/>Foto: VEGAR VALDE