— Vi krever tariffavtale slik av vi får lik lønn- og pensjonsordning som de som er ansatte ved den offentlige skolen, sier Mary Birkhaug, tillitsvalgt for utdanningsforbundets medlemmer ved International School of Bergen (ISB).

Sammen med 11 andre lærere og representanter for Utdanningsforbundet i Bergen står hun og streiker utenfor skoleporten. De er sterkt misfornøyd med at de ikke har like vilkår for lønn, arbeidstid og pensjonsavtale som lærene ved den offentlige skolen i Norge.

— Vi blir diktert av skolen hva vi skal tjene. Vi blir lønnet likt uansett hvilken utdanning vi har. Dessuten vil vi ha vanlig tjenestepensjon, på to prosent slik som i Statens Pensjonskasse, sier Birkhaug.

- Urimelige krav

Rektor ved ISB, June Murison, mener Utdanningsforbundets krav er urimelige.

— De har ikke tatt høyde for at dette er en annerledes skole, med andre betingelser.

Hun tror at utslagene av en enighet vil kunne føre til at skolen må stenges.

— Det vil koste oss to millioner mer i utgifter per år. Skolen er en non-profit skole, der alle inntekter kommer fra foreldre og sponsorer. Hvis vi skal imøtekomme kravet må øke skolepengene med 15 prosent, sier hun.

I dag koster det mellom 52.000 og 56.000 kroner å ha et barn ved skolen.

Fortsetter mandag

— Vi kan ikke si ja den en tariffavtale vi ikke kan betale for. Men vi er absolutt åpne for nye forlag, sier Murison.

Det har pågått megling i to dager, og om de ikke får gjennomslag i dag fortsetter streiken på mandag.

Murison sier at streiken ikke går ut over undervisningen til skolens rundt 130 elever. Barnehagen ved skolen er heller ikke berørt.

Partene har meglet i to dager hos Kretsmeklingsmannen for Vestlandet. Meglingen førte ikke frem. Om de ikke blir enige i dag fortsetter streiken på mandag.

JENNIFER FOSSNES