Patruljebilen med kodenavn Sierra 30 kjører rundt i Bergen. Det er en rolig formiddag for polititjenestemennene Andreas Lervik og Roger Olsen. Tidligere i dag har de voktet tiltalte i Bergen tingrett. Nå er det ut på ordinær patrulje, klare for å rykke om operasjonsleder ber dem.

— Vi merker at vi er blitt færre. Vi kjører på minimum hele tiden, sier Lervik.

De to høres litt oppgitt ut over sakene de og de andre politifolkene i førstelinjen får inn – men som ikke blir noe av.

Av alle uoppklarte saker i Hordaland politidistrikt, blir hver tiende henlagt fordi det ikke finnes folk til å etterforske dem.

Det er en firedobling på bare tre år.

— Vi sjekker jo hva som skjer med de gamle sakene. Det er demotiverende når du ser at sakene dine blir henlagt uten at det er foretatt et eneste avhør, sier Lervik.

Sykkel, bensin og bedrag

Inne på politihuset som rommer ledelsen i Hordaland politidistrikt, sitter påtaleleder Gunnar Fløystad.

Han har nettopp sendt ut en ny liste over hva som er prioriterte forbrytelser. Der ber han om at politiets folk i førstelinjen – "i sakens initialfase" – ikke tar inn saker som likevel ikke vil bli prioritert.

— Vi har ikke ressurser til å etterforske alt. Da må vi sette strek for en del mindre alvorlige saker, sier Fløystad.

Sykkeltyverier, de som stikker av fra bensinregningen og til og med større bedragerisaker er blant sakene som ikke vil bli etterforsket.

— Det er ofte vanskelige vurderinger, og det går en grense for hvor alvorlige saker vi kan avgjøre på en slik måte, sier Fløystad.

Etterforskere er vakter

Han nevner hvordan politifolk må brukes til å passe på tiltalte i rettssalene som en årsak. I stedet for å oppklare saker, har mellom 20 og 30 etterforskere og politibetjenter vært vakter i to større rettssaker i Bergen tingrett denne måneden. Hver dag.

En av sakene utspiller seg i rettssal 4B på tinghuset i Bergen. På gangen står fire betjenter og arrestforvarere og snakker. De har en liten luftepause fra en fullstappet og oksygenfattig rettssal.

Innenfor sitter nemlig ni kolleger. Til sammen 13 personer blir brukt for å frakte og passe på seks polske menn, tiltalt for å ha smuglet det narkotiske stoffet GBL.

— Det blir flere slike store saker, sier Fløystad.

Færre politi

Samtidig er Hordaland på topp tre blant landets politidistrikt som har fått færre politifolk pr. innbygger de siste fem årene. 21 av 27 politidistrikt i landet har fått en lavere politidekning i løpet av de fem siste årene, altså at det er færre politifolk pr. innbygger, ifølge Justisdepartementet.

— På vel tre år har vi fått opp mot 20 prosent færre politifolk på Bergen sentrum politistasjon, sier Olav Valland.

Han er sjef for distriktets største stasjon. Valland vil ikke oppgi hvor mange politifolk det betyr, men etter BTs utregninger, tilsvarer det rundt 40 færre polititjenestemenn.

Helgeuroen

Paradokset er at dette skjer samtidig som politiet er blant de institusjonene som har fått økt bevilgningene mest de siste 15 årene, slik BT tidligere har skrevet. Men veksten i stillinger har kommet flere av politiets sivile oppgaver til gode. Andre utgiftsposter, som tolking, har økt, på grunn av mer internasjonal kriminalitet.

Ute på patruljen kjører Lervik og Olsen Sierra 30 gjennom Møhlenpris. Verst, mener de, er tilstanden om helgekveldene. Det er da det er mest nyttig med synlig politi ute i gatene.

De liker ikke at de bevisst skal se bort fra forbrytelser.

— Trist, for vi er avhengig av at folk skal ha tillit til oss. Om de blir møtt med at sakene ikke blir tatt på alvor, går det til slutt ut over den tilliten, sier Roger Olsen.

— Det er en fallitterklæring, sier Lervik.

POLITISLUK: I Bergen tingrett er seks menn tiltalt for narkotikasmugling. Det betyr at 13 politifolk passer på dem, hver dag. Gustav Øvrebotten (fremst) passer på med metalldetektor. Bak tar Anne Monsen (fra v.), Daniel Aakvaag og Stian Holmefjord en luftepause på gangen. Inne sitter syv andre politifolk og vokter.
PATRULJE: Roger Olsen (til v.) og Andreas Lervik kjører patrulje en stille formiddag. Helgene er verst, mener de. Da kan du være sikker på at noe skjer på Torgallmenningen når politiet ikke er der.
Henlagte saker kapasitet.pdf