— Hvis hun hadde ringt og spurt, kunne vi verken bekreftet eller avkreftet om vedkommende er pasient hos oss. Pasientene har rett til beskyttelse for at andre skal få vite om de er innlagt, deres tilstand, permisjoner og lignende, sier fagsjef Bjarte Stubhaug ved psykiatrisk divisjon.

Skal varsle

Slik reglene er i dag, skal helseforetakene heller ikke gi varsel til fornærmede eller etterlatte ved endringer i situasjonen til pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern, opplyser Stubhaug.

— Vi har ingen opplysningsplikt til fornærmede eller etterlatte. Men vi har et tett samarbeid med politiet, og informerer dem om endringer i situasjonen til den dømte, sier Stubhaug.

– Ikke tema for 35-åringen

Den drapsdømte 35-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, tror ikke hans klient er spesielt opptatt av hva familien Jevne får vite om hans tilholdssted. – Dette har aldri vært et tema vi har snakket særlig om, sier Riple. I løpet av våren skal 35-åringen trolig i retten på ny. Dommerne må da ta stilling til om det fortsatt er gjentakelsesfare, eller om 35-åringen kan slippe ut av tvungent psykisk helsevern.