Dag Skansen (H), leder i komité for miljø og byutvikling, svarer slik på hvorfor flertallet økte byggehøydene:

— Fagetaten tok antallet boenheter ned fra 180 til 130. Vi synes ikke det er gitt noen god begrunnelse for det. Samtidig er det vedtatt at Fyllingsdalen skal være fortettingsområde, med økte høyder på eksisterende blokkbebyggelse. Da gir det ikke mening å redusere dette prosjektet, sier han.

— Hva synes du om at dere samtidig er med å øke profitten til utbyggeren?

— Bystyret kan ikke vektlegge slike hensyn. Vi må vektlegge byens interesser. Vi skal ikke ha noen straffeeksersis i byggesaker. Hvis man kutter i prosjektet, er dessuten sannsynligheten mindre for at det blir realisert, sier Skansen.

— Er ikke det noe alle utbyggere truer med?

— Jo, og vi er flinke til ikke å la slike trusler påvirke saksbehandlingen vår. Men her handler det om at byen og Fyllingsdalen trenger flere boliger i sentrale strøk.

Skansen påpeker at en av blokkene blir snudd, slik at ulempen for naboene blir mindre.

Geir Steinar Dale (Ap) mener også at Bergen trenger flest mulig nye boliger.

— Her ligger det til rette for å bygge høyere enn det fagetaten ville tillate. Det er et område som egner seg for fortetting, med kollektivtransport like ved, sier han.

— Har forhistorien i denne saken, med ulovlig hospitsdrift, påvirket dere?

— Ikke på annen måte enn at det er positivt at det skjer noe på tomten. Vi skal ikke legge privatrettslige forhold til grunn, men tenke på byens beste, sier han.