• Følg BTs livedekning i denne saken Norske myndigheter har delegert sikkerhetsansvaret for mikrofly til Norsk Luftsportsforbund (NLF).

Derfor blir det forbundet som nå nedsetter kommisjonen som skal granske ulykken på Voss.— Dette gjør vi tett samråd med Luftfartstilsynet, sier generalsekretær John Eirik Laupsa.

Driver systemet selv

NLF er medlem i Norsk Idrettsforbund, og styrer selv alt fra regelverk til utdanning.

— Vi som forbund driver det komplette luftfartssystemet for mikrofly, sier Laupsa.

Han forteller at forrige gang et mikrofly var involvert i et totalhaveri med dødlig utgang, var i 2010. Dette året var det to slike ulykker. Da var det fem år siden forrige dødsulykke inntraff i 2005.

— Vi kan ikke slå oss til ro med at det skjer fatale ulykker hvert fjerde år, medgir generalsekretæren, som varsler at regelverket nå kan bli endret.

— I lys av ulykken vil regelverk og rutiner vil bli gjennomgått. Foreløpig vet vi imidlertid ingenting om årsakene, sier Laupsa.

Mikrofly-ulykker i Norge

Menneskelig feil vanligste årsak

Generalsekretæren opplyser at den vanligste årsaken til ulykker er menneskelig feil.

— Samtidig vil jeg understreke at vi hittil ikke kan si noe om den konkrete saken, sier Laupsa.

Til tross for flere ulykker de siste årene, mener Laupsa at mikroflyvning er en trygg sport i Norge.

— Dette er en relativt ny sport, og kvaliteten både på utdanning og fly har hatt en svært positiv utvikling. Min oppfatning er at vi har god sikkerhetsstatistikk i Norge, sammenlignet med utlandet. Samtidig har vi en nullvisjon, og vi er ikke fornøyd før den er oppfylt.

— Mikroflyvning skal være en sikker aktivitet, når det gjennomføres i henhold til lover, regler og prossedyrer, sier Laupsa.