• Jeg kan ikke se at Kystverket har gjort noe som gjør at vi kan saksøkes, sier kystdirektør Øyvind Stene etter rapporten fra sjøfartsinspektør John Ramsøy.

Stene sier at de ikke har rukket å studere rapporten i detalj, men han legger til:

— Vi har allerede gjennomført en rekke tiltak, og flere vil komme. Vi vil gå gjennom Ramsøys anbefalinger nøye, og vurdere om vi bør gjennomføre ytterligere tiltak

Han understreker at det er besluttet å gå til innkjøp av programvare, utstyr og oppdaterte, autoriserte, elektroniske sjøkart og at alle loser vil gå gjennom et program i løpet av 2005. Gjennomgangen av alle seilingsleder langs kysten vil bli startet i høst.

Stene opplyser at Kystverkets egen rapport om «Rocknes» trolig vil være klar i begynnelsen av september.