Analysedirektøren imøtegår dermed inntakssjef Nils Skavhellen som i gårsdagens Bergens Tidende sa at elektrofaget i videregående skal bygges ned fra høsten 2006 fordi:

— Vi kan jo ikke utdanne elevene til arbeidsledighet, som Skavhellen ordla seg.

— Fagfolk innen elektro vil det bli ganske høy etterspørsel etter i fremtiden, sier analysedirektøren i Aetat Arbeidsdirektoratet.

Den langsiktige trenden viser en liten nedgang i sysselsettingen innen elektrofag. Men med mange som nærmer seg pensjonsalderen, vil dette likevel være et bra utdanningsvalg, mener Kure.

- Sliter som journalist

Yrkesfag som elektro og helse- og sosialfag opplever kutt i studieplassene i fylkeskommunens forslag for de videregående skolene i Hordaland høsten 2006.

Media og kommunikasjon, drama og idrettsfag får flere plasser fordi fagene er så populære. Media får 200 nye elevplasser, og øker fra 239 til 445.

Analysedirektør Hans Kure mener elever på flere yrkesfag i videregående har en lys fremtid.

— Best er det kanskje innen bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsmarkedet er godt, aktivitetsnivået høyt. Det kan nok bli noen svingninger fremover, men det vil holde seg relativt stabilt, sier Kure.

Behovet vil også være stort for arbeidsfolk med høyere teknisk utdanning, mener Kure.

Så positiv er han ikke når det gjelder media og kommunikasjon.

— For nyutdannede er det relativt vanskelig å få jobb som journalist. Men det vi ser er at journalistutdanninger er fleksible, og folk får gjerne arbeid innen beslektede yrker, sier Kure.

- Vi trenger skapere

  • Vi lever ikke av media og drama alene. Dette er fag som har liten innflytelse på BNP (bruttonasjonalproduktet), sier Erling Hammer, leder i Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) i Bergen.

Tekna arbeider for bedre betingelser for teknisk og naturvitenskapelig verdiskaping og forskning.

— Vi trenger geologer og skipsingeniører, fagfolk som kan skape aktivitet, som kan eksportere kompetanse og produkter slik at vi kan opprettholde levestandarden vår i fremtiden.

Hammer mener Hordaland fylkeskommune er defensiv som begrunner nedbygging av elektrofagene i videregående med manglende søkere.

— Det er jo nettopp deres oppgave å legge til rette for disse fagene, klare å vekke nysgjerrigheten til elevene og inspirere dem, sier Hammer, som er professor emeritus i fysikk ved Universitetet i Bergen.

Politikerne strødde sand

I går diskuterte politikerne i komite for oppvekst og helse skoletilbudet neste år. Der ble det flertall for opplegget til fylkesrådmannen.

Komiteleder Roald Steinseide (Frp) sier at politikerne må balansere elevenes ønsker mot næringslivets behov:

— Samtidig må vi svare på konkurransen fra de private skolene. Det kan ikke bli slik vi står igjen med de tunge yrkesfagene.