I en Sintef-undersøkelse Bergens Tidende presenterte i går kommer Helse Vest ut med dårligst karakter av helseforetakene.

Sykehuskøene er lenger, og i mindre grad enn andre samarbeider Helse Vest med private leverandører av helsetjenester.

Ørner mener den eneste farbare vei for Helse Vest er å sette oppgaver bort og kjøpe hjelp der det er hjelp å få. Men han frykter at helsebyråkratene kan komme til å møte kravet om budsjettbalanse med å behandle færre pasienter.

Sender helst til Oslo

— Det ville være et katastrofalt valg, sier Ørner.

Klinikk Bergen operer allerede rundt 1000 pasienter i året. Det er privatpersoner, trygdekontoret og arbeidsgivere som betaler for behandling. Med en avtale med Helse Vest kunne kapasiteten vært mer enn doblet.

— I stedet for å bruke oss har Helse Vest sendt pasienter til Oslo. Til nå har det vært staten som har betalt reiseregningen, påpeker Ørner.

I desember i fjor var Klinikk Bergen en av mange private helsebedrifter som søkte om å få sykehusstatus.

Med sykehusstatus kan de inngå avtaler med helseregionene. Disse avtalene, som dreier seg om kirurgiske inngrep av forskjellig slag, utløser refusjon fra det offentlige. En annen årsak til at flere private klinikker vil ha sykehusstatus er den nye ordningen med fritt sykehusvalg for pasientene.

Først i november i år ble Klinikk Bergen godkjent som sykehus, uten at det automatisk gir noen avtale med Helse Vest.

— Det virker som om Helse Vest er livredde for å gi pasientene lov til å bli behandlet ved et privat sykehus, sier klinikksjef Tor I. Ørner.

Ikke redd private

— Nei, vi er ikke redde for å kjøpe private helsetjenester når vi har behov for det, sier informasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Men hun understreker at de private sykehusene blir brukt som et supplement.

— På de områder hvor vi ikke har mulighet eller kapasitet til å utføre tjenestene selv, kjøper vi helsetjenester fra private. Det er ventelistene som avgjør hvilke typer tjenester vi skal kjøpe. For Helse Vest gjelder dette særlig på innenfor gynekologi, øre-nese-hals, ortopedi og øye, sier hun.

— I dag kan pasientene selv fritt velge hvilket sykehus de skal behandles ved. Og for oss er det viktig å utnytte kapasiteten vi ved våre egne sykehus fullt ut før vi kjøper behandlingstilbud privat. Vi vet også at kvaliteten på tjenesten er minst like god ved våre sykehus som på de private klinikkene.

— Er det slike at dere i stor grad foretrekker østlandsklinikker fremfor private klinikker på Vestlandet?

— Nei, vi har avtale med et 15-talls klinikker her på Vestlandet, og fire klinikker i Oslo-området. Ved klinikkene i Oslo kjøper vi tjenester som vi ikke kan få utført her på Vestlandet, sier Sandal.