Politiet starter nå jobben med å bli flinkere til å spørre riktig for å vurdere om folk trenger hjelp fra helsevesenet.

I en pressemelding forteller Hordaland politidistrikt at de har satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe skal gå gjennom politiets rutiner og muligens komme med forslag til hvordan de skal handle i slike situasjoner.

De rette spørsmålene

— Politiet er å regne som lekfolk når det gjelder helsespørsmål. Vi må sikre oss at vi klarer å stille de rette spørsmålene, slik at vi lettere kan avgjøre om personer trenger akutt krisehjelp. Der skal akuttmedisinsk seksjon på Haukeland hjelpe oss, sier politimester Ragnar Auglend.

Han understreker at politiet ikke skal gå inn å foreta avgjørende helsemessige vurderinger.

— Vi har fortsatt forskjellige roller, sier Auglend.

Kathrine-saken

Han har bedt om at arbeidsgruppen skal evaluere hvordan politiet i dag kommuniserer med innringere og hvordan politiet behandler savnetmeldinger. Han legger ikke skjul på at det er skjebnen til den avdøde Kathrine Opsanger Ullestad som den direkte årsak til at politiet nå ønsker kursing i å stille de rette spørsmålene.

Da saken sto på som verst i media, var politiet klare på at de hadde handlet korrekt i den aktuelle saken. Visepolitimester John Reidar Nilsen var også klar overfor BT at politiet hadde fulgt de rutiner de skal følge.

— Tar dere med dette selvkritikk på hvordan dere behandlet nødmeldingen i denne saken?

— Den konkrete saken behandles av spesialenheten nå, og der er ikke konklusjonen klar. Vi har fått massiv kritikk fra publikum, og vi er alltid kritiske til oss selv, hvordan vi behandler saker og hvordan vi kan forbedre oss, sier Ragnar Auglend.

Kan alltid bli bedre

— Det vil alltid være forbedringspotensial, også for politiet, sier Auglend.

Formålet med politiets utspørring skal være begrenset til å finne ut om det er nødvendig med lege enten på grunn av sykdom, rus eller en kominasjon av dette.

Bergens Tidende