— Jeg har forståelse for at gutten følte seg urettferdig behandlet av politiet. Spesielt nå i ettertid når det viser seg at han var helt uskyldig. Det er alltid kjedelig når politiet retter fokus mot uskyldige, spesielt i den alderen, sier Askøy-lensmann Odd Dale.

- Han sier at han ble presset til å tilstå allerede fra starten? Hva er din kommentar til det?

**Les også:

Vil renvaskes for trusselvideo**

— Politiet jobbet veldig hardt den helgen vi ble kjent med videoen. Vi prøvde å finne ut hvem som hadde lagt den ut, slik at vi kunne legge saken død. Det er ikke forbudt å be folk forklare seg, før man er inne i et formelt avhør, sier Dale.

- Men hvor vanlig er det å be folk tilstå fra starten av?

— Det kan jeg ikke svare på. Det var Etterretning sine folk som var hos gutten, ikke mine folk. Jeg har ikke snakket med dem om dette, sier Dale.

- Hva var årsaken til at dere var bevæpnet?

— Det er politimesteren som gir tillatelse til bevæpning. Slik vi hadde vurdert saken, var det også nødvendig, sier Dale.

- Hva er årsaken til at dere brukte så lang tid på å skrive 15-åringen ut av saken, til tross for at dere allerede den første uken visste at han hadde alibi for det tidspunktet videoen skulle vært lagt ut?

— Vi ventet også på dokumentasjon fra USA som aldri kom. Det er uvanlig å fjerne en siktelse før en sak er ferdig etterforsket, sier Dale.

- Hva er årsaken til at han ikke fikk advokat i det første avhøret?

— Det er ikke påbud om at en siktet skal ha advokat.

- Men ble han opplyst om rettighetene sine, om at han kunne få det?

— Ja, det ligger inne i standardformularet som gjennomføres før alle avhør, sier Dale.

- Hvordan vurderer dere i ettertid hvordan dere gikk frem overfor 15-åringen?

— Ut fra den informasjonen vi hadde, gjorde vi det riktige. I ettertid er det beklagelig at det tok lengre tid å avslutte etterforskningen enn ønsket, sier Dale.

- Hva vil dere si til gutten i dag?

— Vi føler vi har hatt en god dialog med ham og faren. Vi ville skjerme ham mest mulig, og brukte lang tid før vi bekreftet alder og kjønn. Det var et veldig trykk i denne saken. Noen burde også sett på medias rolle, sier Odd Dale.