I gårsdagens utgave av Bergens Tidende gikk RVs Torstein Dahle hardt ut mot byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, etter at tre Garnes-gutter har fått beskjed om at rettssaken deres er foreldet. Dahle mente det var umoralsk av kommunen å prosedere på foreldelse, og at byrådet måtte ha diskutert strategien i disse sakene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen benekter at kommunen har lagt en strategi om å prosedere på foreldelse, og sier byrådet ikke instruerer hva kommuneadvokaten prosederer på.

— En annen gruppe Garnes-gutter har latt sin rettssak mot kommunen ligge i bero i påvente av granskingsutvalgets rapport og billighetserstatningen vi kommer til å presentere. Men disse tre har kjørt sin rettssak uavhengig av både rapporten og erstatningsordningen. Kommuneadvokaten var nødt til å sende retten et tilsvar. Kommuneadvokaten bestemmer helt på egen hånd hva han skal prosedere på, sier Strøm-Erichsen.

Hun sier billighetserstatningen blir opprettet for at barnehjemsofrene skal slippe en lang og tung rettssak, men at de som ønsker å ta sin sak til retten, selvfølgelig vil ha anledning til det.

— Vi håper likevel de fleste vil vente til billighetserstatningen er lagt frem før de går videre til retten. Og i forhold til billighetserstatningen vil det overhodet ikke være snakk om foreldelse, sier Strøm-Erichsen, som understreker at det ikke er noe hinder for å få billighetserstatning at de tre Garnes-guttene har en sak gående i rettsapparatet.

I august skal Anne-Grete Strøm-Erichsen møte barne- og familieminister Laila Dåvøy for å diskutere barnehjemssaken.