Lørdag skrev BT om de tre parene Kari og Ross Ferguson, Øyvind Gjertsen, Veronica Holm, Cato Ormehaug og Rebecca Vannebo. De betalte hver 350.000 kroner i forskudd på husene Bergen Byggassistanse skulle bygge i Hegglandsdalen i Os.

Husene ble imidlertid aldri bygd, og de sitter nå med hver sin tomt som trolig er verdt langt mindre. Huskjøperne retter kraftig kritikk mot mekleren Notar, en takstmann og selgeren Bergen Byggassistanse.

— Investoren trakk seg

I forkant av artikkelen ønsket verken Tore-Henning Sund, som har vært ansvarlig for prosjektet i Hegglandsdalen eller styreformann Jack Eriksen i Bergen Byggassistanse å kommentere saken.

Advokat Morten Gjesdahl ville bare si at det hadde vært vansker med finansieringen og at han hadde forsøkt å få til en avtale mellom selgerne og kjøperne.

I en e-post til Bergens Tidende, svarer imidlertid Sund nå på spørsmålene.

«I dag er det opplagt for oss at vi har både vært uheldige og vi har manglet erfaring. Dette har vært vårt først prosjekt. Det kan selvsagt stilles spørsmål og vi forstår at huskjøperne er fortvilte».

Han skriver at selskapet i møter med partene og advokat har forsøkt å finne en løsning på problemene, uten å lykkes.

«Det største problemet var at en investor (...) trakk sin muntlige lovnad om å stille økonomisk garanti, slik at vi kunne ferdigstille prosjektet», skriver Sund.

Videre forteller han at flere investorer har trukket seg fra prosjektet underveis.

Kjøpte selskap i minus

Regnskapene til selskapet viser underskudd hvert år siden selskapet ble stiftet i 2002. Egenkapitalen var negativ allerede første driftsår.

Selskapet, som ble overtatt av dagens eiere i fjor, har flere betalingsanmerkninger og er ikke kredittverdig.

— Hvorfor ble utbyggingen startet av et selskap med negativ egenkapital og betalingsanmerkninger?

«Det skulle ikke ha betydning så lenge vi hadde investor på plass som stilte nødvendige økonomiske garantier.»

Det var altså denne investoren som trakk seg og som ifølge Sund førte til at selskapet ikke hadde penger til å finansiere utbyggingen. BT har forsøkt å komme i kontakt med investoren, uten hell.

Men nå, sier Sund, har han en ny investor på gang.

— Jeg håper han kan få i gang prosjektet igjen, og dermed kan også kjøperne få sine penger, sier Sund.