– Vi har ikke i tilstrekkelig grad vært klar over hennes engstelse og ubehag over at han skulle komme så nært henne, sier Leif Waage, fungerende regiondirektør i Kriminalomsorg vest.

Nå varsler han at Kriminalomsorgen vil gjøre et nytt vedtak. Gjerningsmannen vil bli overført til et fengsel lengre unna Ina Karin Pedersen.

– Hvordan er det mulig å plassere han i hennes nabolag i utgangspunktet?

– Vi gjør stadig vekk vedtak der vi veier sikkerhet opp mot rehabiliteringsmuligheter for domfelte. Soning i overgangsbolig er et vesentlig positivt bidrag i den sammenhengen, sier Waage.

Han erkjenner at offerets hensyn ikke er blitt tilstrekkelig vektlagt i denne saken.

– Vi har tenkt at offerets interesser ble ivaretatt gjennom besøksforbudet, og har ikke vurdert hennes bosted til å være innenfor nærområdet til overgangsboligen. Nå ser jeg likevel at de kan komme til å møtes på måter som vil være ubehagelig for henne.

Regiondirektøren snakket direkte med Pedersen på telefonen i går.

– Jeg forstår at hun er redd. Det er et sterkt signal til oss om å la hensynet til henne telle sterkest.

– Når vil han bli flyttet?

– Det vil skje umiddelbart, så snart det lar seg praktisk gjøre, sier Waage.