Bergens Tidende skrev tidligere i dag om øglen som må avlives fordi Akvariet i Bergen ikke har kapasitet til å ha den.

— Vi har ikke fått noen forespørsel fra Mattilsynet eller politiet, men vi vil gjerne ha den, vi har plass, sier Vibeke Nære.

Sammen med samboeren sin driver hun Haugaland Zoo , en zoo på Karmøy som har flere hundre dyr, fugler og reptiler.

— De dyrene vi har er alle beslaglagte dyr som slanger og øgler som vi har fått fra politiet eller Mattilsynet fra hele landet, sier hun.

- Bør gjøre større innsats

  • Jeg synes ingenting om at ingen har tatt kontakt med oss som har mulighet til å ta i mot den. Det er tross alt et levende og utryddingstruet dyr det er snakk om her, sier Nære.

— De bør gjøre en større innsats før de går til det skrittet og tar livet av de.

Hun synes det er bra at Reither står frem og kritiserer dyrevernloven.

— Det synes jeg er veldig bra, jeg håper de slipper de å avlive iguanaen.

- Blir trolig ikke avlivet

Mattilsynet sier til bt.no fredag at de har kontakt med noen som trolig kan ta i mot den aktuelle øglen.

— Det normale i slike saker er at reptiler som Mattilsynet i vårt distrikt beslaglegger, oppstalles midlertidig på Akvariet. Deretter undersøkes muligheten for å finne nytt permanent oppholdssted for dyret hos Akvariet eller andre med tillatelse til å ha slike dyr, sier Arve Viken, seniorinspektør i Mattilsynet i Bergen.

Han understreker at bare hvis omplassering ikke er mulig, tar Mattilsynet en avgjørelse om at dyret skal avlives.

— Haugaland Zoo som BT omtaler torsdag er et av aktuelle steder, og har tatt i mot dyr fra Mattilsynet tidligere.

Ifølge Viken er iguanen midlertidig oppstallet på Akvariet i Bergen. Der kan den være til begynnelsen av august.

Ikke endring snart

Viken mener at Mattilsynet ikke har fått noen signaler fra sentralt hold om at regelverksendringer er nært forestående.

— Det er Forskrift om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på andre måter, som regulerer slike forhold. Regelverket er svært klart og konkret, og det var ingen tvil om de faktiske forhold i denne saken, sier han.

— Inntil det skjer endringer i regelverket, må Mattilsynet forvalte dette og annet gjeldende regelverk, og følge opp seriøse meldinger om udiskutable lovbrudd.

Viken sier at Mattilsynet ikke har bestilt avliving av iguanaen av Nils Reither.

— Distriktskontoret i Mattilsynet har ikke hatt noen kontakt med veterinær Nils Reither i denne saken, og har ikke gitt ham i oppdrag å avlive denne beslaglagte Grønne Iguanen. Akvariet i Bergen har etter det vi kjenner til heller ikke gitt ham et slikt oppdrag.

— Veterinærer har selvfølgelig rett til å nekte å avlive friske dyr, og Mattilsynet forstår at veterinær Nils Reither ønsker å bruke denne saken til å sette søkelys på et regelverk han er uenig i, sier han.