Fungerende kringkastingsdirektør og mediesjef i NRK, Øyvind Lund, mener det er uproblematisk at kanalen lar idrettsarrangører skaffe til veie pengene for produksjoner.

— NRK har anledning til å sponsorfinansiere kultur- og idrettsarrangement, og det er de som finansierer produksjonene. Dette er vi tillatt gjennom Kringkastingsloven, sier Lund.

  • Vi legger alltid en redaksjonell vurdering til grunn før vi bestemmer oss for om noe er interessant å ha på sendeskjemaet. Deretter ser vi på finansieringen.

I tekstreklameplakaten heter det at sponsorer ikke skal ha innflytelse på redaksjonelt innhold. Flere av arrangementene hadde ikke havnet på skjermen om det ikke var for den eksterne finansieringen.

  • Sponsorinntektene er en del av finansieringen, men det er vi som har den redaksjonelle kontrollen, slår NRK-sjefen fast.

NRKs sportsredaktør Rune Haug avviser at de lar arrangørene kjøpe sendetid.

  • Det er å snu problemstillingen på hodet. Arrangørene valgte å leie oss inn til å gjøre produksjonen av Superligaen i Bergen, og retten til å sende har vi kjøpt gjennom European Broadcasting Union. Vi ga tidlig beskjed til arrangøren at vi ikke kom til å ha råd til å påta oss kostnadene ved å produsere sendingen. Det er avgjørende for de små idrettene at vi har anledning til å sponsorfinansiere produksjoner.