Ifølge foreldreutvalget ved Rong skole har skoleveien fra Austmarka langs riksvei 561, lenge vært en verkebyll for foreldrene i området. Mange av dem har fryktet at det som skjedde torsdag kveld, skulle skje.

7. februar i år sendte FAU ved Rong skole et brev til Øygarden kommune der de ber kommunen på det sterkeste om å få fortgang i arbeidet med å sikre krysset hvor Mikkel Johan Olsen (10) omkom torsdag kveld.

Uttalige møter – Vi har ingen barn å miste og håper kommunen ser problemet med å sende små barn over til en til tider sterkt trafikkert vei med 80-sone før en tragisk ulykke skjer, sto det i brevet.

– Det er mange sinte og redde foreldre her nå. Vi har henvendt oss skriftlig til kommunen to ganger tidligere om den generelle sikkerheten langs riksveien.

Sikkerheten har også blitt nevnt på utallige møter med kommunen, sier Kjetil Rong, FAU-leder ved Rong skole.

Han ønsker ikke å bruke denne tragiske hendelsen til å fremme FAUs krav overfor kommune og veikontor, men innrømmer at mange foreldre i området er redde for at det skal skje flere ulykker.

– Det er også et paradoks at fartsgrensen er satt ned til 60 kilometer i timen ved avkjørselen til industriområdet på Kollsnes, mens det ikke er mulig å få til det samme i 80-sonen, der det bor barnefamilier, sier Kjetil Rong til bt.no

— Ikke enkel Ordfører i Øygarden, Olav Martin Vik, er velkjent med FAUs ønsker om å sikre det farlige ulykkeskrysset med enten en overgang eller en undergang.

– Det stemmer at vi har mottatt skriftlige henvendelser. Riksvei 561 går gjennom kommunen og er et statlig ansvar. Likevel ser vi at vi kanskje må trå til med kommunale kroner for få til en sikring, ser Vik til bt.no

Han innrømmer at situasjonen ikke er enkel. Riksvei 561 går gjennom hele Øygarden, og det er flere steder hvor det er boliger på begge sider av veien og der barn og voksne er nødt for å krysse.

KNUT EGIL WANG
GORDON ANDERSEN (mms)