• Vi er pinlig klar over at det som har skjedd er vårt ansvar og at slikt aldri skal skje, sier rektor Nora Stegane på Kringlebotn skole om mobbingen av 12 år gamle Irwan.

Lørdag fortalte BT om Irwan Abdul Gabber som var blitt mobbet gjennom hele skoleåret på Kringlebotn skole, der han går i syvende klasse. Tirsdag toppet mobbingen seg ved at han brakk armen i slåsskamp med noen gutter fra klassen.

I gårsdagens BT mente psykolog Reidar Thyholdt at skolen ikke hadde gjort en god nok jobb og at dersom det som sto i mediene var riktig så hadde ikke lærerne hatt kontroll over skolen.

Rektor Nora Stegane er bare delvis enig i kritikken.

— En episode som denne viser at det arbeidet vi har gjort tydeligvis ikke er godt nok, selv om vi mener vi har gjort mye bra. Men jeg reagerer på at Thyholdt sier det han gjør uten å ane noe om hva vi gjør, sier hun.

Mener skolen har vært flink

Hun mener skolen har gjort mye for å skape god trivsel og trygghet, og viser til skolens visjon om «trygge barn i et godt læringsmiljø» og at skolen, sammen med foreldre og elever har valgt å lage et eget trivselsopplegg i stedet for å delta i Olweus-programmet

— Og vi gjennomfører trivselsundersøkelser to ganger i året og lærerne gjennomfører elevsamtaler, sier hun.

— Når oppdaget dere at Irwan ble mobbet?

— Vi har fulgt opp Irwan siden han begynte hos oss litt etter skolestart i sjette klasse. Han hadde vansker med språk og de sosiale kodene mellom barna. Da kan det lett oppstå konflikter, sier rektoren.

- Det skjedde raskt

Hun forteller at da han begynte på skolen var sjetteklassingene delt i fem grupper. Etter sommeren ble disse fem gruppene til tre klasser.

— Han ba selv om å få komme i den klassen han nå går i. Vi mener det gikk bra til å begynne med, men vi skjønte etter hvert at han fikk stadig mer problemer. Vi hadde samtaler med ham og guttene i klassen. Men før jul skjønte vi at det måtte sterkere lut til, sier Stegane.

Det ble arrangert foreldremøte like etter jul der foreldrene fikk høre om forholdene i klassen. Skolen innhentet tillatelse fra Irwans foreldre til å sende brev til alle foreldrene i klassen for å informere konkret om hva Irwan var blitt utsatt for Vi appellerte til foreldrene om å snakke med barna sine.

Likevel fortsatte mobbingen av Irwan. Tirsdag brakk han armen under slåsskamp med minst to andre elever.

— Hvordan kunne dette skje når skolen var oppmerksom på mobbingen?

— Guttene gikk inn fra friminuttet før det var over. Slåssingen skjedde inne i gangen, og det skjedde svært raskt. En lærer som hadde vakt ute kom inn like etter, men for sent til å hindre overgrepet, sier Stegane.

Vil ha Irwan tilbake

Hun forteller at skolen umiddelbart snakket med foreldrene til de to guttene som var mest involvert, og at skolen hadde møter med dem dagen etter. Skolen har også hatt møte med faren til Irwan.

Etter dette har skolen invitert og fått besøk av både lensmann og politi, i tillegg til å ha arrangert et nytt foreldremøte. Klassen har også kommet frem til at hver dag skal noen elever besøke Irwan.

— Vi må få familien til å bli trygge på at gutten kan komme tilbake så fort som mulig. Men jeg forstår godt at han vegrer seg, sier rektor.

— Hva skjer med de to guttene som var involvert da Irwan brakk armen?

— De er blitt avhørt av politiet, og det arbeides med dem i samarbeid med foreldrene.

— Er det aktuelt å utvise dem?

— Det er ikke aktuelt. Vi tror heller ikke det er lurt å flytte dem over i en annen klasse.

— Angrer de?

— Det håper jeg og tror jeg, sier rektor.

Nærmiljømøte

Tirsdag skal hele personalet på skolen møtes for å snakke om det som har skjedd.

Klokken 20 samme kveld skal det være foreldre- og nærmiljømøte i gymsalen på skolen. Også bydelsdirektør og skolebyråd Hans-Carl Tveit, leder for PPT i Fana og lensmann Norvald Visnes kommer.

I dag skal FAU ved skolen ha ekstraordinært styremøte.

VIL IKKE UTVISE: Rektor Nora Stegane vil ikke at de som brakk armen på 12-årige Irwan Abdul Gabber skal utvises fra Kringlebotn skole.<br/>Foto: HELGE SKODVIN