Stortingets visepresident har vært Høyres talsmann i skolesaker i flere år, og stod i fremste rekke da partiet før siste stortingsvalg gjorde skolen til en av sine hjertesaker.

Ulv-ulv

— Tallene BT har innhentet viser sprikende gap mellom valgkampens skoleløfter og virkeligheten barn og foreldre opplever?

— Det er blitt et årvisst rituale dette at Utdanningsforbundet legger frem slike statistikker over rådmennenes kuttforslag og skriker ulv-ulv. Når kommunestyrene rundt om i landet har vedtatt sine budsjetter, vil bildet se annerledes ut og nødsignalene stilne. For øvrig var det SV som var mest hissig i å love mer penger til skolen - ikke Høyre, sier Lønning.

— Avviser du at skolen mangler ressurser?

— Det som trengs i norsk skole er organisatoriske endringer som gjør at de tilgjengelige ressursene blir utnyttet mer effektivt. OECD-statistikker viser at Norge ligger høyt på ressursbruk per elev, men resultatene er likevel middels. For Høyre er det uaktuelt å pøse inn mer penger i skolen før vi har gjennomført en kritisk gjennomgang av hvordan vi forvalter ressursene i dag.

Avviser struping

Lønning avviser at regjeringen struper kommunenes økonomi og på den måten utarmer skolen.

— Lokalpolitikerne opplever nok at rammene er trange og at de pålegges stadig flere oppgaver. Ikke desto mindre, har kommuneøkonomien vitterlig hatt vekst den siste tiårsperioden, sier Lønning.

Han mener forliket om statsbudsjettet gir kommunene noe mer å rutte med. - Og hadde det ikke vært for det hodeløse barnehageforliket opposisjonen stod bak, ville det blitt mer igjen til skolene, sier Lønning.

Han avviser kategorisk anklager fra venstresiden om at Høyres egentlige ønske er å svekke den offentlige skolen og på den måten sette fart i utbyggingen av private skoletilbud.

— Slike klassiske konspirasjonsteorier er venstresidens varemerke, sier Lønning.