Daniel Opitz er styreleder og kontaktperson i BCC Bergen. Han ønsker ikke å svare på BTs spørsmål.

"Utover de omfattende svar tidligere gitt, har jeg ingen ytterligere kommentarer", skriver han i en e-post.

Tidligere har Opitz ikke ønsket å svare på om ledelsen har oppfordret medlemmene til å ta opp private lån.

— Vi har gavmilde medlemmer, og hva de ønsker å gi av frivillige gaver er en sak mellom styret og dem selv, sa styrelederen til BT i juni i fjor.

BCC sentralt har på sine egne nettsider lagt ut flere pressemeldinger i kjølvannet av det de selv mener er sensasjonspregede oppslag i mediene.

"Implisitt i et par av presseoppslagene ligger en framstilling av at de som bekjenner seg til vår tro har oppgitt sin selvstendighet som individ, og ukritisk lar seg styre av andre. Ingenting er vel mer fjernt fra de verdier vi forkynner", skriver styreleder Harald Kronstad i BCC.

Han mener det alltid er troen som står sentralt for medlemmene.

"Enhver som bekjenner seg til vår tro og lære har som mål å utvikles som et selvstendig tenkende individ, der det personlige forholdet til vår Gud og frelser er styrende. Når de som deler disse verdiene kommer sammen blir det imidlertid et sterkt samfunn, og en enhet som er vanskelig å skjønne for de som ikke selv har opplevd den", skriver han.

Etter de siste presseoppslagene, blant annet i BT, sendte Kronstad ut et internt skriv til medlemmene. Skrivet, med overskriften "Journalister og media" inneholder blant annet en presisering om at alle spørsmål skal innom verdensleder Kåre Smith.

"Når det gjelder informasjon som eventuelt gis om de ulike lokalmenigheter, må den enkelte lokalmenighet bestemme selv. Det er likevel svært viktig at man avstemmer eventuelle svar med Kåre Smiths kontor hvis det skulle være spørsmål fra lokale medier. Det er som regel klokt å be om å få tilsendt spørsmålene pr. mail før man svarer noe som helst.", heter det i brevet som er signert Harald Kronstad.