— Det er lokalisert 105 vrakdeler, foruten de to hoveddelene, sier han i en kommentar til Kjelstrups påstand om at midtseksjonen ikke er funnet.

— Noen av disse 105 delene er relativt store vrakdeler fra midtseksjonen som spesielt ligger samlet ved siden av akterskipet. Den ødelagte midtseksjonen er lokalisert rundt de to hovedvrakdelene De deler av midtseksjonen man ikke kan påvise - de kan jo ligge under andre deler - har ikke vært ansett som sentrale i forurensingssammenheng, sier Gjellan.

— Et område som er kvadratkilometer stort er undersøkt med både ekkolodd, sonar og ROV, og det er kun funnet vrakdeler nær de to hoveddelene. I analyser og diskusjoner vi har hatt med ulike fageksperter, er det ansett som svært usannsynlig at deler av midtseksjonen har driftet utenfor det området som er undersøkt, sier Gjellan.

— Det er også tatt bunnprøver av eventuell forurensing i havbunnen i et enda større område rundt vraket. Og det er ikke påvist forurensning ut over de 30.000 kvadratmeterne som er nevnt i vår rapport, sier Gjellan.