Lørdag måtte hun og resten av de rundt 650 beboerne i øykommunen konstatere at frykten var blitt virkelighet da olje fra det havarerte lasteskipet «Server» drev i land på strendene sør på øya.

– Det er en voldsom trafikk av skip forbi oss. Vi har ofte snakket om hva som ville skje hvis et av dem forliste. En kan jo bare tenke seg hvordan det ville se ut her om det var et fullastet tankskip som hadde havarert, sier Algrøy Herøy, som er ansatt i Fedje kommune.

Oljesøl

Mange av innbyggerne på Fedje tok lørdag turen ut til Fyrsundet, det smale sundet mellom hovedøya Fedje og den vesle øya Hellisøy der den forliste tankbåten lå.

Forskipet var trukket vekk lørdag morgen. Akertenden var i ferd med å bli brutt ned av bølgene, bare litt av skipet var synlig lørdag kveld.

Vannet i sundet mellom de to øyene var lørdag i ferd med å bli dekket av et oljelag, og oljen hadde satt seg på steinene i fjæra.

Frivillige mannskaper arbeidet med å legge ut lenser i sundet, men det hjalp ikke mye mot oljen som strømmet inn.

Bitre

– Dette er en sørgelig dag for oss. Det vil nok bli rent igjen, men det kommer til å ta mange måneder i beste fall, sier ordføreren i kommunen, Erling Walderhaug til NTB.

Han hadde en travel natt og dag bak seg etter at lasteskipet forliste fredag kveld.

Både ordføreren og resten av innbyggerne i Fedje er bitre for at myndighetene for bare et par år siden fjernet depotet med oljevernutstyr fra øya.

– Vi kjempet mot så godt vi kunne, men det hjalp ikke. Vi sa at noe slikt kunne hende, uten at vi nådde fram. Nå håper jeg kanskje at dette kan få politikerne til å snu, sier ordføreren.

Oljeverndepotet, som ble flyttet til Florø, hadde moderne utstyr og flere fast ansatte som var opplært i å bekjempe oljesøl. Det eneste som er igjen på øya er to containere med gamle lenser. Det var noen av disse som lørdag ble lagt ut i Fyrsundet.

Frivillige

Folk på Fedje var lørdag usikre på hvor mye skade oljen ville gjøre. Mange var innstilt på å ta et tak for å samle opp olje, men kommunen ba folk vente med å begynne arbeidet.

Generalsekretær i World Wildlife Fund, Rasmus Hansson, kom til øya lørdag sammen med noen av medlemmene i organisasjonen. .

– Vi kan mobilisere 150 frivillig som har opplæring i oppsamling av olje. De har klær og utstyr som passer til arbeidet og kan stille hvis det er behov for oss. sier Hansson.

I likhet med innbyggerne på Fedje måtte han stå og se på at oljen drev inn mot land og griset til strendene lørdag.

– Det beste middelet mot at slikt kan skje er at skipene holder seg langt fra land. Da får en tid til å organiseres oppsamling. Når et forlis skjer så nær land er det nærmest håpløst å stoppe oljen før den har griset til strendene, sier Hansson.

scanpix
TRIST: - En sørgelig dag for Fedje, sier ordfører Erling Walderhaug.
scanpix
VENTET: - Vi har fryktet at noe slik skulle skje, sier Grete Algrøy Herøy, en av de 650 innbyggerne i øykommunen Fedje.
scanpix