— Vi føler oss trygge på at vi sitter med svaret på hvorfor og hvordan dette skjedde. Men vi har fått klare råd fra barnevernet og helsevesenet om at vi må holde det for oss selv. Dette er opplysninger som er vesentlige i behandlingen av gjerningspersonen og tilbakeføringen av ham til samfunnet, sier Norvalls.

Ferdig etterforsket neste uke

— De viktige momentene videre er at man tenker omsorg og ivaretakelse av gjerningspersonen, samtidig som man tenker sikkerhet, skriver politiet i en pressemelding.

Trolig vil gutten bli fulgt opp i et samarbeidsprosjekt mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien, ifølge lensmannen.

Helsepersonellet som har utredet gutten, har så langt ikke konkludert med noen diagnose.

Politiet ser for seg at saken er ferdig etterforsket en gang neste uke. Idet politiet har ferdigbehandlet saken vil den bli oversendt som oppklart til lokal påtalemyndighet.

Henlegger saken

— Der vil saken bli henlagt ettersom gjerningspersonen er under den kriminelle lavalder. Barnevern og helsevesen vil søke om innsyn i sak og få det, heter det i pressemeldingen.

Onsdag vil politiet avhøre 13-åringen på nytt.

— Det blir et oppfølgingsavhør for å få bekreftet at de opplysningene vi har om bakgrunnen for drapet, er korrekte, sier Norvalls.