Søviknes reagerer på kritikken fra sin tidligere partifelle Erik Neverdal, og mener han har full kontroll på økonomien i kommunen.

- Vi er fullstendig klar over at aksjemarkedet er usikkert, og at det helt sikkert kommer et tilbakeslag. Derfor har vi tatt flere forholdsregler, sier han.

Os-ordføreren peker på at de 250 millionene som er investert i finansmarkedet er spredd på aksjer, rentefond og eiendom.

- Dermed har vi tre bein å stå på. Tidligere var disse pengene satt i ett selskap, BKK, i en bransje, sier han.

Dessuten har kommunen bygget opp et fond på 25 millioner kroner som skal fungere som buffer i trange tider.

- Det betyr at vi vil klare oss i to år med negativ avkastning på investeringene. Det blir ikke slik at vi må si opp folk fordi det går dårlig på børsen i Tokyo, sier Søviknes.