JOHN LINDEBOTTEN

— Vi har brukt vårt beste skjønn når vi har vurdert de ulike sidene ved bybaneprosjektet, sier vegdirektør Olav Søfteland til Bergens Tidende.

— Er du personlig overbevist om at bybanen vil bli en altfor tung økonomisk belastning for Bergen kommune?

— Da kan jeg bare vise til våre konklusjoner i brevet til Samferdselsdepartementet. Vi har brukt vårt beste skjønn i de vurderingene som fremkommer. Disse vurderingene har tatt form blant annet etter en rekke møter mellom oss og Bergen kommune.

Ikke med lett hjerte

— Vi har jo skjønt at bybanen er en svært viktig sak for Bergen. Og Statens vegvesen skal være tjenere for politikerne og følge opp politiske vedtak. Mitt utgangspunkt da vi kom med i arbeidet med Bergensprogrammet var derfor at Bergen kommune ønsket seg bybane. Og dersom en bybane kunne avlaste veinettet, så ville det bare være av det gode. Derfor var det ikke med lett hjerte vi valgte å levere innsigelse mot deler av reguleringsplanen for bybanen. Men vi kom til at det ikke ville være riktig uten videre å godta en redusert standard på en så viktig gjennomgangsåre som E39.

Politikk og fag

— Når det så gjelder de andre sidene ved bybanen, som drift, så sto vi overfor et par problemstillinger. Skulle vi bare ta for gitt at politikerne hadde bestemt seg for bybane, og rette oss etter det, eller skulle vi se på dette rent faglig?

— Til dem som har kritisert oss for konklusjonene våre, vil jeg si at vi fant det riktig å skille mellom politikk og fag. Vi har gitt den faglige uttalelsen om bybanen som Samferdselsdepartementet har bedt oss om.

Søfteland opplyser at han ennå ikke har fått i hende Bergen kommunes svarbrev til departementet. Av den grunn ønsker han heller ikke å kommentere det forhold at en e-post fra en trafikkekspert på veikontoret i Bergen gir støtte til Bergen kommunes beregninger av driftsgrunnlaget for bybanen.

Foregangsfolk

— Har du vært imot bybanen hele tiden?

— Nei, og det er ikke riktig, som Anne-Grete Strøm-Erichsen hevder, at vi i Statens vegvesen ikke kan bygge bybane. Vi har bygget T-banen til Mortensrud i Oslo, og vi har vært sterkt inne i også andre deler av Oslos T-banenett.

— Du hevder i brevet til departementet at Bergen kommune ikke har gjort nok for å legge til rette for kollektivtrafikk i byen. Men der har vel også Statens vegvesen et tungt ansvar?

— Vi var foregangsfolk på dette området, med det første bussfeltet i landet i Bergen. På riksveiene har vi selvsagt ansvaret, og der har vi sikkert ikke gjort nok, men bussene går ikke bare på riksveiene, sier Olav Søfteland.