Siden 9. oktober har 15 asylanter søkt tilflukt i Johanneskirken i Bergen. Menighetsrådet ba etter et møte torsdag to av dem om å forlate kirken.

— Den ene av de to har anke til behandling, og kan dermed bevege seg fritt. Han har reist i retning av asylmottaket hvor han har adresse i Norge, sier Kristin Knudsen, leder i menighetsrådet.

Den andre som har blitt bedt om å forlate har fortsatt ikke gitt noen signaler om at han tenker å gjøre det.

— Vi tar det ganske rolig. Han har fått beskjeden, så tar vi tiden til hjelp. Hvis han ikke vil forlate frivillig får vi vurdere hvordan vi skal løse dette rent praktisk. Vi har ulike strategier som vi vurderer fortløpende, sier Knudsen.

— Men vi skal gjøre det vi kan for at alt skal foregå med verdighet, fortsetter hun.

- Vil ikke si noe

Grunnen til at mannen har blitt bedt om å forlate kirken, er at han ikke ønsker å gi noen opplysninger om situasjonen sin.

— Vi er kommet til det punkt nå at dersom vi skal hjelpe dem, må vi vite detaljer om situasjonen til hver enkelt. Så lenge han ikke vil fortelle oss noe, tolker vi det dithen at han ønsker å gjøre dette på egen hånd, sier Knudsen.

Mannen ønsker selv ikke å komme i kontakt med pressen.

— Vi gir ham tid, og ser hvordan det går, sier hun.

Det var etter å ha hatt individuelle møter med de 13 asylantene i går kveld at to av asylantene ble bedt om å forlate kirken, fortalte leder i menighetsrådet til ba.no tidligere i kveld.

Vanskelig situasjon

Etter møtet i går ble asylantene orientert om at dersom menighetsrådet skulle kunne hjelpe dem, måtte de ha individuelle samtaler med hver enkelt. Bakgrunnen var et ønske om å klargjøre situasjonen dersom en advokat eventuelt skulle inn og hjelpe.

— Men så oppstod det en situasjon hvor én av mennene ikke ville gi oss noen opplysninger om sin personlige situasjon. Han uttrykte veldig klart at han ikke stoler på noen av oss, og det er klart at dette svekker tillitsforholdet, sa Babak Majed, én av to asylanter som har fungert som talspersoner i forhold til media til NRK Hordaland.

- Mistroen øker

Knudsen sier at samtaleklimaet har blitt vanskeligere for hver dag, og mistroen fra asylantene sin side har økt.

— Vi er avhengige av å opprettholde et tillitsforhold mellom vi som har tatt denne jobben på oss, og de som har søkt om beskyttelse. Og når det vi sier eller gjør hele tiden blir kritisert, så blir grunnlaget for å gi beskyttelse stadig svakere, sier hun.

Kontroversiell avgjørelse

Lederen for menighetsrådet er forberedt på å få kritikk for den avgjørelsen de nå har tatt.

— Vi mener dette er et nødvendig grep for å hjelpe de siste 11 som vi nå kjenner situasjonen til. Møtet i går var forferdelig vanskelig, men det er vår plikt å ta vare på de som frykter for sine liv, sier Knudsen.

De to som må forlate kirken tok beskjeden med stor ro, ifølge Knudsen.