• Det er vi som politikere som legger de økonomiske rammene. Klart vi har ansvar for dette, sier Rolf Reikvam (SV), leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

JØRN-ARNE TOMASGARD

PISA-undersøkelsen som ble presentert mandag viser at norske elever blir dårligere.

Reikvam liker ikke at utdanningsminister Kristin Clemet (H) skyver ansvaret over på den tidligere regjeringen og skolereformen til Ap-statsråd Gudmund Hernes, Reform 97.

— Hun har fått gjennom fire statsbudsjett, og har vært med og prege skolen denne perioden, mener Reikvam.

— Det er mye bra i Reform 97, men den er for omfattende og for lite forpliktende på noen områder, mener han.

Dagens Bondevik-regjering med Clemet som utdannings- og forskningsminister tiltrådte 19. oktober 2001. Undersøkelsen som avdekket de nedslående tallene for norske 15-åringer, ble gjort i 2003. Clemet mener hennes politikk ikke har hatt tid til å prege skolen nok til å påvirke resultatene.

Angrer på tre ting

— Det er vi som politikere som legger de økonomiske rammene. Klart vi har ansvar for dette, sier Reikvam til Bergens Tidende.

Han ville gjort tre ting annerledes hvis han kunne gjøre dem om igjen.

  • Økt frekvensen på arbeidet med å gjøre lærerutdanningen bedre.
  • Sørget for større lærertetthet.
  • Fremskyndet innføringen av tilpasset opplæring.

— Noe er galt med strukturen i lærerutdanningen. Vi vil ha femårig masterutdanning for lærere. Lærerne må gis mulighet til faglig refleksjon. Evalueringen av Reform 97 viser at vi ikke klarer å tilpasse opplæringen den enkelte, det er for mye tradisjonell klasseromsundervisning. Og selv om Clemet sier det motsatte, er det for få lærere. Skolen krever større lærertetthet, sier lederen for KUF-komiteen.

Reikvam mener det lureste man nå kan gjøre, er å gjennomføre planene som reformen «Kultur for læring» legger opp til. Reformen skal innføres i løpet av 2006.

— Det er ikke planene det er noe galt med, nå må vi bare få det til, sier han.

- For mange reformer

Leder for Utdanningsforbundet i Hordaland, Ingunn Alver, er bekymret hvis norsk utdanning blir PISA-styrt.

— Denne testingen er bare en liten flik i sammenhengen, og den premierer tradisjonell undervisning. Det vi higer etter blir ikke verdsatt, som for eksempel ekskursjoner, feltarbeid og laboratoriearbeid. Men på samme tid må vi ta resultatene alvorlig. Lærertettheten faller, og det er akkurat i fag som naturfag, matematikk og norsk dette gjør seg utslag, mener Alver.

Hun forklarer også fallet i kunnskapsnivå med for mange reformer i norsk skole.

— Ja, det har helt klart vært for mange reformer siste årene. Det har vært forvirrende. Blant annet på grunn av for lite deltaking fra fagmiljøene.