Les også:

Den pensjonerte journalisten Edvard Pettersen (69) og samboeren Sølvi Ann Bogevik (53) er ekskludert av Sjømannsklubbens Venner for Bergen og omegn.

En krangel om et navn begge parter hevder ikke har økonomisk verdi for dem, har utviklet seg til en konflikt med advokatbrev og harde beskyldninger fra begge sider.

Uønsket

BT møtte fire av fem i styret i Mathopen tirsdag kveld. De slår tilbake mot Pettersen og Bogevik.

— Vi håper og tror at Edvard må gi seg. Vi inviterer ham ikke inn igjen, men han kan anke, sier sekretær Nils Hægland.

EKSKLUSJONSBREVET: I vedtektene til Sjømannsklubbens Venner heter at styret kan ekskludere medlemmer, i motsetning til mange andre foreninger der generalforsamlingen (årsmøtet) må fatte slike vedtak.

— Dette er første og forhåpentligvis siste gang vi ekskluderer noen. Vi beklager det som har skjedd, men vi mener vi har vært ydmyke og har dokumentasjon. Vi har også takket Edvard for hans arbeid og medaljen var ham vel verdt, sier leder Tove Økland.

Ler av medalje-trusselen

Styremedlemmene bare ler når de hører at Pettersen vurderer å levere inn Kongens fortjenestmedalje, som han fikk i 2009 for sitt arbeid med sjøfolk.

— Det kommer han aldri til å gjøre, er alle enige om.

— Jeg har også en statue som årets ildsjel for sjømenn hjemme. Skal jeg levere den inn, spør Økland.

Tre medlemmer skal ha meldt seg ut i protest mot behandlingen av Pettersen og Bogevik. Styret hevder at seks andre har meldt seg inn.

— Jeg har samarbeidet med Edvard i 14 år. Det skar seg i 2013. Edvard hadde vondt for å gi seg fra redericruiset. Men det har også vært min baby, sier Økland.

Hun påpeker at faren John Økland var en av tre initiativtakere i starten til det såkalte Westfal-Larsen-cruiset. Cruiset byttet etter hvert navn for å inkludere sjøfolk fra andre rederier.

Avviser løsning

BT har spurt begge partier hvorfor navnet redericruiset er så viktig. Det eneste de er enige om, synes å være at det ikke handler om penger.

Samtidig har styret avvist en «minnelig løsning», slik advokaten til Pettersen skisserte i et brev i april.

EKSKLUDERT: Edvard Pettersen og Sølvi Ann Bogevik
VEGAR VALDE

«Det betyr at man nå eventuelt står foran en rettslig behandling av spørsmålet. Alternativt kan denne saken løses i minnelighet ... Det rettes derfor en henvendelse til Sjømannsklubbens venner om de er villig til å slette redericruise fra sin virksomhet, og i den grad de ønsker å tilby sine medlemmer en slik tur, at de endrer navn på den», heter det i brevet.— Vi overtok redericruiset med et håndtrykk og laget cruise året etter. Vi mener at vi eier navnet. Han har gitt det bort og nå vil han ha det tilbake, sier Tove Økland.

Penger i egen lomme

Onsdag sendte styret ut et tre siders brev til alle medlemmene i Sjømannsklubben om konflikten.

Der beskylder de Edvard Pettersen for fraksjonsvirksomhet: Han skal ha hevdet at han ville overta hele klubben.

— Han kom med lister under en middag på en cruisebåt. Vi har fått henvendelser fra medlemmer som synes det var ubehagelig, sier Økland.

Styret i klubben også beskylder Pettersen for å ha stukket penger i egen lomme. I informasjonsskrivet heter det: «Ingen ting skal gå i private lommer, men regnskapsføres og dokumenteres. Dette i motsetning til tidligere.»

Dette benekter Pettersen - les mer om det i egen sak.

«Jeg brølte ikke»

Møtelederen skal ha hatt en stri tørn med å stagge gemyttene på årsmøtet.

— Edvard var mørkerød. Han ble stoppet av ordstyrer. Møtelederen banket i bordet, sier styremedlem Henrik Hagen.

— Han er eiesyk. Jeg ville vært flau og gått under dynen hvis jeg var ham. Tenk hvor fint vi kunne hatt det, sier Hagen.

Pettersens advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll hevder at nettopp Hagen skrek til ham før møtet, som ble avviklet uten at hun fikk være til stede.

— Jeg brølte ikke. Men vi ble paffe. Nils tente også. Man kan ikke komme dragende med advokat, sier Hagen.

Edvard Pettersen sier det slik:

— Vi ble steinet og spyttet på i to timer.

Les han og Sølvi Ann Bogeviks versjon her:

HEDRET: Edvard Pettersen fikk Kongens fortjenestmedalje i sølv i 2009 for sin innsats for norske sjøfolk. Nå sier han at vil levere den tilbake om han ikke vinner frem i striden med Sjømannsklubben.
ØRJAN DEISZ (arkiv)