• Vi gjorde en feil, sier klinikksjef August Bakke til BT.

— Det er standardprosedyre ved trafikkulykker av dette slaget å kjøre full røntgenskanning av hele kroppen. Det som skjedde i dette tilfellet, var en glipp av ren teknisk karakter, sier Bakke.

Røntgenbildet ble av en eller annen grunn forskjøvet med fem centimeter. Det var nok til at bruddene ikke ble oppdaget.

— Feilen ble ikke oppdaget under selve skanningen, og legen som vurderte bildene, oppdaget den heller ikke.

— Det er svært beklagelig at slike ting skjer. Vi skulle absolutt ha fanget opp skadene, og vi er forferdelig lei oss for at det ikke skjedde, sier Bakke.

Han mener imidlertid at glippen som skjedde på sykehuset i dette tilfellet, ikke har medført varige tilleggsproblemer for pasienten.

Han understreker også at da Anna ble utskrevet fra sykehuset dagen etter, ble hun fortalt at hun måtte kontakte egen lege, eventuelt komme tilbake til sykehuset i løpet av to, tre dager dersom smertene varte ved eller forverret seg. Hadde det skjedd, ville bruddene blitt oppdaget på et mye tidligere tidspunkt.

— Det kan ha vært en kommunikasjonssvikt på dette punktet. Iallfall nådde ikke budskapet frem. Dermed ble hun gående med skadene i flere uker før det ble tatt ny skanning. Det tar vi også selvkritikk på, sier Bakke til BT.