— Vi følger hele tiden deres råd. Vårt utgangspunkt er å innfri alle krav de pålegger oss, sier prosjektsjef Bjørn Tore Rognstad i Forsvarsbygg Utvikling Vest.

Naborepresentanter mener det er omvendt.

— Når Forsvarsbygg sier hopp til kommunen, ja, så hopper kommunen, sier Bjørn Sissener lakonisk.

Innrømmer feilvurdering

Ifølge Rognstad var det kommunen som mente det var tilstrekkelig å varsle naboene om det nye helikopterdetasjementet med en kunngjøringsannonse i dagspressen.

— Vi krevde utvidet nabovarsling fordi vi så at dette var en sak som mange i området var opptatt av. Et vanlig nabovarsel ville kun nå de nærmeste naboene, skriver gruppeleder Sylvi Søvik Wathne i etat for byggesak og private planer.

— I ettertid ser jeg at vi burde varslet annerledes, og sendt ut nabovarsler på vanlig måte. Derfor har vi nå rettet opp i dette, sier prosjektsjef Bjørn Tore Rognstad i Forsvarsbygg.

— Venter dere innsigelser mot prosjektet?

— Det ser jeg ikke bort fra. Jeg har forståelse for at naboene er urolige med tanke på fremtidig støy.

— Naboene mener at dere må utarbeide en konsekvensutredning?

— Bergen kommune har ikke bedt om det. Får vi en henvendelse om det, vil vi rette oss etter det.

— Vi ga beskjed til Forsvarsbygg at dersom støyrapporter konkluderte med en vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy støybelastning, vil det foreligge krav om konsekvensutredning, sier Sylvi Søvik Wathne.

SINTEF har utarbeidet støyrapporter som skal vise at det ikke er flere som blir utsatt for høyere støybelastning.

Vil ha godt naboskap

Prosjektsjefen poengterer at Forsvarsbygg er interessert i et så godt forhold til Haakonsvern-naboene.

— Vi ønsker ikke å provosere. Vi er interessert i å være på lag med naboene, sier Rognstad.

— Naboene hevder at dere prøver å skjule fakta rundt helikopterbasen?

— Alt skal være så åpent og ugradert som mulig rundt alt vi bygger på Haakonsvern. Når det gjelder helikopterbasen, har vi hatt åpne informasjonsmøter og orientert om planene og svart på spørsmål fra beboerne rundt Haakonsvern, sier prosjektsjef Bjørn Tore Rognstad i Forsvarsbygg Utvikling Vest.