• Det var BOB som bestemte hvilke materialer vi skulle bruke da vi la nytt tak i Hattelien borettslag. Ikke oss, sier daglig leder i Tak og Fasader AS, Alv Martin Havneraas til Bergens Tidende.

Tirsdag denne uken skrev BT om taktekkerfirmaet som i Bergen tingrett ble dømt til å betale 690.000 kroner til Hattelien borettslag for å finansiere ny taktekking og utbedring av fuktskader. Tingretten mente firmaet hadde utvist grov uaktsomhet i sitt arbeid.

Havneraas føler seg nå uriktig uthengt. Han mener BOB, som byggherre, hadde valgt ut de materialene som skulle brukes, og gått god for måten taket ble lagt på.

— Til grunn for våre arbeider er lagt samme monteringsanvisning som for Hattåsen borettslag, like ovenfor Hattelien. Det var denne som gjaldt på det tidspunktene anbudene ble inngitt. Tak og Fasader AS viderefører i praksis de retningslinjer som er gitt ved Hattåsen borettslag. Det er det vi blir bedt om av BOB å gi pris på. Det kom en ny monteringsanvisning i 1998. Men den kom ikke oss i hende før arbeidene nærmest var fullført, sier Havneraas. Han sier også at han vil vurdere om dommen skal ankes.