• Så lenge sentrumspartiene har vendt seg mot høyresiden, er det ikke aktuelt for Ap å ta over som byrådsparti, sier Harald Schjelderup.

Til tross for full krise på borgerlig side, er gruppeleder for Ap, Harald Schjelderup tydelig på at de ikke ønsker å ta over byrådet om den sittende konstellasjonen trekker seg.

- Ap er et parti som tar ansvar når det er nødvendig. Men det er ikke realistisk så lenge sentrumspartiene har vendt seg mot høyresiden. Med et borgerlig flertall i Bergen i denne valgperioden forventer vi at de selv rydder opp i den situasjonen de har skapt gjennom denne saken, sier han.

— Hva tenker du om et eventuelt mindretallsbyråd på borgerlig side?

— Så lenge Høyre er det største partiet, er ikke dette et unaturlig scenario, sier han.

Klar på førstevalget til Ap

Schjelderup er klar på hva som har vært, og fortsatt er deres hovedalternativ i bybanesaken.

— Vi har vært tydelige helt siden november i fjor på at vi ikke ønsker en bybane over Bryggen, men tunnel fra Peter Motzfeldts gate, og en forlengelse av Fløyfjellstunnelen. Bergen fortjener en god bybaneløsning som kan stå seg i mange tiår, sier Aps gruppeleder i bystyret.

Han vil ikke kommentere møtet som torsdag kveld pågår i Høyres bystyregruppe.

— Avtalen vi har inngått med Høyre og Frp er gjort i erkjennelse av at det forelå et annet flertall enn Peter Motzfeldts gate. Da var det viktig for oss å få forankret at Bryggen ikke kom opp igjen som et alternativ, og sikre en utredning av forlengelse av Fløyfjellstunnelen, sier han.

Han mener også et bredt flertall kan bli viktig når Bybanen skal få flere statlige midler.

— For å få staten til å bidra tungt økonomisk er det viktig med et bredt flertall som står seg over tid, sier han.

- Ikke Bryggen

Leder av Bergen Høyre, Kenneth Stien, uttalte tidligere i dag at avtalen med Ap ikke har gyldighet og at det ikke er mulig å binde å binde partiet for neste periode uten en bred forhandling.

— Før valget i 1999 ble gruppelederne enige om et forlik om Bergensprogrammet. Detaljene skulle behandles etter valget. Så at dette ikke skulle være mulig nå, er jeg uenig i, sier Schjelderup.

Utover dette vil ikke gruppelederen for Arbeiderpartiet kommentere noe mer om de interne prosessene i Høyre.

— Det viktige her er at verken de tre store partiene i bystyret, eller bergens befolkning ønsker en bybane over Bryggen, og det er ikke noe datostempling på det, sier han.

Når saken til slutt skal behandles i bystyret, vil Arbeiderpartiet først stemme for sitt forslag om tunnel fra Peter Motzfeldts gate, og deretter stemme for et innslag ved Kjøttbasaren, om avtalen med Høyre og Frp blir stående.

Ap skal behandle avtalen på et gruppemøte torsdag kveld.