I gårsdagens Bergens Tidende ga tidligere hovedtillitsvalgt Trond Hjelmeland i TAFO uttrykk for at han ikke ville overlate kontorene til den nye hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet. Hjelmeland sier han nå representerer Det norske maskinistforbund, og at de derfor skal beholde lokalene fagforeningen til nå har disponert.

Dette bestrider advokat Geir Høin i Fagforbundet.

— Alle avtaler Fagforbundet har med Bergen kommune som gjelder hovedtillitsvalgt og kontoret på Grønneviksøren er videreført. Når Trond Hjelmeland sier at han ikke representerer Fagforbundet eller LO, er det selvsagt at han ikke kan sitte på kontoret. Det norske maskinistforbund har ingen avtale med Bergen kommune.

Fagforbundet vil ha orden i rekkene og klare linjer.

— Vi er av den oppfatning at avtaler skal holdes, og vi reagerer med undring på at Bergen kommune er villig til å betale Hjelmelands lønn, selv om han ikke er hovedtillitsvalgt. Det foreligger ingen avtale med maskinistforbundet om frikjøp av tillitsvalgte. Dette er sløsing med skattebetalernes penger, sier Høin.

Fagforbundet mener det er hovedtillitsvalgt som skal disponere lokalene. Det aksepterte Bergen kommune før helgen, men på mandag, da lokalene skulle overføres til den nye hovedtillitsvalgte, sviktet kommunen, slik Fagforbundet ser det.

— Kommunen har plikt til å stille lokalene til vår disposisjon. Og kommunen er de eneste som har myndighet til å be Trond Hjelmeland om å fjerne seg, og eventuelt skifte lås om det er grunn til å frykte at han ikke vil etterkomme en slik anmodning.

Fagforbundet ønsker å få hånd om det inventar som fagforeningen har kjøpt inn. De ønsker å få en oversikt over regnskap og eventuelt få avsluttet dette. Nå har Fagforbundet bedt om et møte med KS for å få kommunen til å rydde opp.