– Hvis Erling Pedersen mener at han ga et konkret tilbud om faglig bistand, som vi skal ha avvist, så kjenner jeg meg ikke igjen i det i det hele tatt, sier Andersland.

– Jeg kan bekrefte at vi hadde et møte og snakket mer generelt om Bergensklinikkene, men jeg oppfattet ikke at det som kom frem der var et tilbud om gratis råd og bistand. I så fall må vi virkelig ha snakket forbi hverandre, sier Andersland.

– Kan vurdere nå

Han påpeker at Bergensklinikkene er en privat virksomhet, og at etaten må følge det offentlige regelverket om anskaffelser dersom de skal samarbeide kjøpe kompetanse derfra.

– Men kanskje er tiden nå inne til å vurdere en slik avtale med Bergensklinikkene. Vi tar gjerne et nytt møte med Pedersen og drøfter det nærmere, sier Andersland.

Regiondirektøren erkjenner at han ikke hadde lest rapporten fra Utekontakten, da TV 2 spurte ham tidligere i uken.

– At jeg personlig ikke har lest rapporten, betyr ikke at Bufetat ikke kjenner til den. Den er til behandling i vår barnevernsavdeling, sier han. – Lovende arbeid

Regiondirektøren synes Bergensklinikkenes arbeid med å få i stand en egen klinikk for unge rusmisbrukere, virker lovende.

– Umiddelbart synes jeg det høres veldig spennende ut. Vi er veldig opptatt av at barnevernet skal ha kompetanse på det vi driver med. Men barnevernet kan ikke ha kompetanse på absolutt alle felt. Både psykiatri og rusfeltet handler om en veldig spesialisert kompetanse. Derfor er alle spesialiserte tilbud som kommer i tillegg til det mer generelle en barnevernsinstitusjon kan tilby, veldig interessante, sier Andersland. – Nådde ikke opp

Ifølge direktør Ann-Marit Sæbønes i Barne-, ungdoms— og familiedirektoratet nådde Bergensklinikkenes prosjektsøknad ikke opp i konkurransen i 2007.

– Vi har en forsknings- og utviklingsstrategi som er blitt til i samarbeid med blant andre KS, hele etaten vår, brukerorganisasjoner og forskningsmiljøet. Ut fra den strategien behandles søknader om prosjekter, og vi får flere søknader om midler fra denne bevilgningen enn vi kan innvilge. Noen av prosjektene vi har gitt penger til, har relevans for barnevernets arbeid med rusbruk hos barn og unge. Dette feltet er en viktig del av den kompetanseøkningen vi jobber med i etaten, sier hun.