På rettssakens første dag nektet drapstiltalte Steven Dan Danielsen å ta av seg hodeplagget sitt, og havnet i klinsj med dommeren.

Torsdag sprakk det igjen for 24-åringen, som viste fingeren til et Kripos-vitne da han forlot salen.

På andre siden av salen satt det to foreldre som har mistet en datter på grusomt vis. Det gikk et sukk gjennom tilhørerbenken da fingergesten falt.

— Uverdig oppførsel

Blant tilhørerne satt øvrige familiemedlemmer, blant andre Anjas to søsken og kjæreste.

Bistandsadvokat Einar Råen sier at familien har merket seg tiltaltes oppførsel gjennom rettssaken, og mener det vitner om mangel på respekt.

— De reagerer sterkt på måten han oppfører seg på. Anjas foreldre hadde forventet at en mann som har erkjent å ha voldtatt og drept datteren deres, ville opptre på en mer verdig måte, sier Råen.

Moren har mobilisert

Fredag skal Aarseths mor forsøke å sette ord på hvordan tapet av datteren har preget familien de siste fem månedene, og hvilke konsekvenser det har fått. Hvis hun makter, vil moren også prøve å si noe om hvordan 21-åringen var som person.

— Vi får se hva hun klarer å si. Dette kommer til å bli en stor påkjenning for henne, og hun forsøker å mobilisere krefter nok til å avgi en forklaring, sier Råen.

Har eget rom

Familien har funnet mye støtte i hverandre gjennom rettssaken. Sunnmøre tingrett har også lagt til rette for at de pårørende er godt skjermet. De har blant annet fått et eget rom de kan oppholde seg i, med alle fasiliteter.

— Dette er en familie som til de grader står hverandre nær. Det er vanskelig å si noe annet enn at de gir hverandre god støtte. Medietrykket har vært en belastning for dem, samtidig opplever de at pressen har vist hensyn så langt, sier Råen.

Fredag vil også Steven Dan Danielsen entre vitneboksen for første gang. Da vil han snakke om sin nåværende livssituasjon, og om behandlingen han har mottatt i fengsel de siste seks månedene.

Vil spørre om drapet

Bistandsadvokat Råen har allerede varslet at han vil stille spørsmål knyttet til selve drapet, selv om 24-åringen har signalisert at han kun vil svare på spørsmål som har relevans for hvilken straff han skal få.

— Jeg ønsker å spørre om han har noen tanker rundt at det sitter en familie igjen som savner en datter og en søster. Familien er også forberedt på at han kan forbeholde seg retten til å la være å svare, sier han.

- Upassende oppførsel

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim karakteriserte tiltaltes oppførsel som meget upassende da retten var hevet.

Kripos-rådgiver Cato Meijer hadde møtt frem for å gå gjennom de elektroniske sporene som er samlet inn i saken, og viste blant annet et utdrag av 24-åringens Facebook-samtaler.

Da kom fingergesten fra Danielsen.

Aktor sa før rettssaken at hun vil be om forvaring, tidsubestemt straff, for 24-åringen.

— Tiltalte har varslet at det vil komme nye momenter om hans livssituasjon. Dette er opplysninger som ikke er omtalt i de sakkyndiges rapport, sier Nordheim.

- Har lavt evnenivå

Fredag vil også rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Michael Setsaas legge frem sin sakkyndigrapport. Der konkluderer de med at Danielsen er tilregnelig, men at han må anses som farlig.

De legger til grunn at han har en alvorlig personlighetsforstyrrelse, som delvis er oppstått gjennom rusbruk.

BT får også opplyst at rettspsykiaternes undersøkelser viser at 24-åringen har lavt evnenivå, og at han er lettere psykisk utviklingshemmet.

Et slikt funksjonsnivå fritar likevel ikke for straff, men det kan brukes som argument for en mildere reaksjon.

Forsvareren vil i sin prosedyre over helgen argumentere for at Danielsen bør idømmes ordinær fengselsstraff.

Verken aktor eller forsvarer vil gå inn på hvilke momenter de vil legge vekt på.